Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?

Kategoria II
Wiedza
Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?

Termin RPA (Robotic Process Automation) można tłumaczyć jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych).

RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation). 

W takim podejściu zakłada się stosowanie - w miejsce pracownika - dedykowanego oprogramowania do obsługi powtarzalnych, wieloseryjnych działań. 

Wdrożenie tej klasy rozwiązań RPA nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących systemach informatycznych, ani przebudowy (reengineering) procesów występujących w przedsiębiorstwie. RPA działa bowiem na poziomie interfejsu użytkownika (GUI). 

Coraz częściej rozwiązania klasy RPA wyposażane są w wybrane mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i możliwości uczenia maszynowego (są one określane mianem RPA II), co istotnie poszerza zakres ich stosowania w porównaniu z wcześniejszą generacją rpa.