Kompendium

Kompendium robonomiki

01. Kluczowe pojęcia robonomiki

Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty…
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego robot to "urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności". Serwis Robotyka.com podaje, że robot to "urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji…
Na pierwszy rzut oka Arystoteles i zrobotyzowana automatyzacja procesów (Robotic Process Automation  - RPA) nie mają ze sobą nic wspólnego - bo jaki związek może być pomiędzy starożytnym filozofem a klasą…
Termin RPA (Robotic Process Automation) można tłumaczyć jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych). RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation…
Robonomika - jako obszar badań - koncentruje się na zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu. Ale pojawia się pytanie: jak należy rozumieć słowo "zaawansowana". Obecnie bowiem zdecydowana większość…
Definicje są przez wiele osób odbierane jako nudne, często mocno abstrakcyjne sformułowania. Ale bez dobrych definicji niezwykle trudna jest efektywna komunikacja - zarówno wewnątrz firmy, jak i z dostawcami czy…
Jedną z trudności jakie napotyka się podczas komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych zwrotów…

02. Strategiczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

W dniu 23 lutego 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji Państwo 2.0, która była organizowana przez IDG Poland. W czasie wystąpienia omawiałem zagadnienia związane z wpływem (coraz bardziej)…
W dniu 18 kwietnia 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji BPA Summit, która była organizowana przez firmę Evention. W czasie wystąpienia omawiałem dobór właściwego modelu wdrażana RPA (Robotic…
Jakiś czas temu przeczytałem w Internecie, że wdrożenie rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) może zostać przeprowadzone punktowo (tj. np. w odniesieniu do jednego procesu biznesowego) i że przyniesie…

03. Ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2016 roku w Harvard Magazine pod znamiennym tytułem: "Who Owns the Robots Rules the World" opublikowany został artykuł prof. ekonomii Richarda Freemana. Autor postawił w nim tezę, że robotyzacja może prowadzić…
W grudniu 2017 r. Kantar Public przedstawił wyniki ogólnoeuropejskiego badania Eurobarometru dotyczącego opinii na temat robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych. Badano…
Parę miesięcy temu globalna firma doradcza AT Kearney opublikowała coroczny raport "Global Services Location Index 2017". Jego główną część stanowi ocena 55 krajów, które specjalizują się w lokowaniu u siebie…
W styczniu 2018 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaprezentowano wyniki badań na temat przyszłości wybranych zawodów opracowane przez organizatora forum (World Economic Forum) we współpracy z…
Państwa Grupy Wyszehradzkiej przygotowały na początku kwietnia 2018 r. wspólne stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji. W opublikowanym stanowisku zwracają uwagę na potencjał rozwoju europejskich…

04. Prawne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Rok temu (w lutym 2017 roku) opublikowany został wywiad z twórcą firmy Microsoft - Billem Gatesem dla magazynu Quartz, który rozszedł się szerokim echem w świecie. Gates wskazał w nim, iż powinno się liczyć z…

05. Sztuczna inteligencja w automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2017 r. globalna firma doradcza McKinsey opublikowała raport "Artificial intelligence: The next digital frontier?". Powstał on na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród 3 tys. przedsiębiorstw z całego…
W średniowieczu marszałek dworu francuskiego wygłaszał po śmierci króla Francji słowa "umarł król, niech żyje król" co zapewniać miało brak kłótni i walki o sukcesję tronu. Miałem analogiczne skojarzenie, kiedy…
Podczas niedawnego spotkania CIONET jednym z poruszanych zagadnień była kwestia pozyskiwania osób (nie boję się napisać: talentów) znających się na Machine Learning (a szerzej - na AI). Będą oni potrzebni w…
Parafrazując powiedzenie Legii Cudzoziemskiej "maszeruj albo giń" prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział pod koniec marca 2018 gigantyczne inwestycje (1.5 mld EUR w ciągu pięciu lat) w badania dotyczące…

06. Metody i modele automatyzacji i robotyzacji biznesu

Istotnym wyzwaniem (nie chcę tego nazywać "utrudnieniem") jest konieczność prawidłowej identyfikacji procesów, które nadają się do automatyzacji. W praktyce, w dojrzałych organizacjach (np. w bankach, telkomach…
Kilka miesięcy temu Elon Musk, charyzmatyczny założyciel Tesli, ogłosił, że już na jesieni 2017 roku jeden z modeli produkowanych przez firmę - Model 3 skierowany na rynek masowy - będzie składany w pełni…
Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczyna próbować wdrażać koncepcję robotyzacji procesów biznesowych (nazywaną również zrobotyzowaną automatyzacją procesów biznesowych - RPA - Robotic Process Automation).…
Łatwo zauważyć, że RPA stało się obecnie bardzo modne. Każdy chce mieć swoje roboty :). A konsultanci i firmy IT jeszcze to nakręcają (licząc na własne zyski) i formułują podobnie brzmiące komunikaty: "Drogi…
Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez któregoś z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się…
Kiedy organizacja zdecyduje się na produkcyjne wdrożenie RPA (Robotic Process Automation) pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do zaprojektowania struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymywanie i…

07. Rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację i robotyzację biznesu

Na stronach polskiej edycji Computerworld On-Line został opublikowany w styczniu br. bardzo interesujący artykuł Barbary Mejssner pt.: "Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami". Autorka wskazuje w…
Śledząc wpisy poświęcone zagadnieniom wdrażania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu można odnieść wrażenie, że jest to pojęcie tożsame w 100% z koncepcją RPA (Robotic Process Automation). Czy…
Zakup dedykowanych narzędzi klasy RPA to spory wydatek. Zależnie od producenta jest on zazwyczaj w przedziale 3.000-18.000 USD rocznie za robota (to koszt zakupu licencji, do tego trzeba później doliczyć roczną …
Jednym z głównych celów wdrażania Robotic Process Automation jest obniżka kosztów realizacji procesów (albo w niektórych przypadkach zapobieżenie ich znacznemu wzrostowi). Dlatego tak istotne jest dobranie…
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation - narzędzia do…
Dziś na rynku dostępnych jest wiele platform do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA), pochodzących od bardzo różnych dostawców. Część dostawców jest już obecna na tym rynku od wielu lat, część…

08. Przykłady wdrożeń ze świata automatyzacji i robotyzacji biznesu

Zgodnie z definicją lider to osoba lub organizacja, która wzbudza zaufanie, inicjuje pozytywne działania, rozwiewa obawy i określa cele na przyszłość. Zainspirowany tą definicją postanowiłem przygotować listę…
Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń „Cyfrowego buntownika” – strategii Alior Banku na lata 2017-2020 (por. rysunek 1 oraz rysunek 2). Dzięki tym działaniom Bank chce uzyskać pozycję lidera…
Bank Zachodni WBK poinformował o uruchomieniu "Fabryki Robotów". Została ona zlokalizowana w obszarze operacji banku. Fabryka stosuje platformy wirtualne i metodyki zwinne. Pierwszym produktem uruchomionej…
Bank BGŻ BNP Paribas poinformował o realizacji programu dotyczącego robotyzacji procesów biznesowych w obszarze Operacji. Program trwa od maja 2017 r. i tylko w segmencie mikro przy udziale robotów zostało…
ING Bank Śląski jest przykładem instytucji finansowej, która od już od dekady w sposób systematyczny wdraża zaawansowane rozwiązania automatyzacji i robotyzacji biznesu. Działania te obejmują zarówno Front…

09. Literatura

W książce "Świat przyszłości" Alec Ross, uznany ekspert w dziedzinie innowacji, przedstawia zmiany jakie zajdą w najbliższych dziesięciu latach w obszarze technologii i zwraca uwagę na wynikające stąd szanse dla…
W książce "Drugi wiek maszyny" Erik Brynjolfsson oraz Andrew McAfee, uznany tandem badaczy zajmujących się wpływem technologii na świat przedsiębiorstw, omawiają czynniki, pod wpływem których zmieniać się będzie…
Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Bazuje ona zarówno na dorobku pochodzącym z zakresu ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), robotyzacji jak również…
W „Robonomics” John Crews przedstawia kluczowe założenia robonomiki, którą definiuje jako dyscyplinę składową ekonomii zajmującą się wpływem zastosowania zaawansowanych technologii automatyzacji (łączących…
W „Świcie Robotów” Martin Ford, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czy sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę. Swoje rozważania prowadzi na trzech płaszczyznach…
W książce "Superinteligencja" Nick Bostrom, szwedzki filozof, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości działającego w ramach Oxford Martin School, stara się jasno i…
W książce "Nieuniknione" Kevin Kelly, współtwórca, a następnie  kierujący magazynem „Wired” przedstawia optymistyczną wizję zmian, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat na świecie, podczas których którym…