Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja lipiec 2019]

Kategoria II
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja lipiec 2019]

Zgodnie z definicją antywzorce (ang. Anti-patterns) to powtarzające się przypadki (w różnych organizacjach, lub tej samej organizacji w różnych momentach czasu) niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów.

Antywzorce można traktować jako przeciwstawieństwo dobrych wzorców. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W chwili obecnej mamy zdefiniowane antywzorce w zarządzaniu organizacją, w zarządzaniu projektem projektowaniu oprogramowania, programowaniu.

W Polsce projekty dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji - za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są na stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. Znaczna część organizacji nie ma jeszcze doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie część firm zdecydowanie wyprzedza rynek i ma już pewne doświadczenia (dobre i złe).

Na bazie tych doświadczeń (zebranych przeze mnie podczas wywiadów, spotkań, konferencji) oraz analizy literatury (zarówno naukowej jak i raportów i tzw. whtitepaperów) zaczynamy budowę i publikację antywzorców robotyzacji biznesu. Będzie to praca cykliczna - bo problemy i dojrzałość organizacji z roku na rok na pewno będą się zwiększać.

Przy czym przez antywzorzec (robotyzacji) rozumie się stosunkowo często powtarzające się (w tej samej organizacji lub w różnych organizacjach), błędne lub nieefektywne podejście do rozwiązania określonego problemu lub zareagowania na określoną sytuację (dotyczącą robotyzacji).

Każdy z antywzorców będzie miał podobną strukturę:

  • Nazwa antywzorca – krótkie stwierdzenie pozwalające rozpoznać danych antywzorzec
  • Źródło antywzorca – skąd on się bierze w organizacji
  • Opis antywzorca – na czym dany wzorzec polega
  • Skutki wystąpienia antywzorca – czym wystąpienie danego antywzorca może skutkować dla organizacji
  • Jak sobie radzić z antywzorcem – jak można zminimalizować ryzyko, aby dany antywzorzec nie wystąpił.

W II edycji katalogu antywzorców zdefiniowałem ich 15 (o 5 więcej niż w wersji 1.0 katalogu). Zakładam że ich liczba będzie rosła :).

Obecnie na liście antywzorców znajdują się takie pozycje jak: Odkrywanie koła na nowo, Słomiany zapał, Zosia samosia, Ruchy Browna, Tanio posiąść, a potem zobaczymy, Chęci ponad potrzeby, Wszędzie roboty, Roboty = technologia, Robotyzacja wszystkich alternatyw, Ciemność widzę, Robotyzacja bałaganu, Na husarza, Do odważnych świat należy, Robot = samoobsługa, Roboty są inteligentne.

Są to robocze nazwy antywzorców i mogą się jeszcze zmienić w przyszłości.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki posiadaniu wiedzy o znanych antywzorcach zyskujemy trzy główne elementy:

  • Zbudowanie od razu podejścia do robotyzacji nastawionego na skalowanie;
  • Efektywne uczenie się na cudzych błędach;
  • Świadome zarządzanie ryzykiem wdrożeniowym.

Uwaga: Przygotowałem narzędzie (MS Excel), który na bazie Państwa odpowiedzi jest w stanie w przybliżony sposób ocenić ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia związanego  z robotyzacją firmy.

Wszystkie zainteresowane osoby jego wykorzystaniem na wewnętrzne potrzeby organizacji zapraszam do kontaktu mailowego. Wersja narzędzia dla firm doradczych jest w przygotowaniu.