Umarł król, niech żyje nowy król, czyli o big data i sztucznej inteligencji w kontekście robotyzacji biznesu

Kategoria II
Wiedza
Umarł król, niech żyje nowy król, czyli o big data i sztucznej inteligencji w kontekście robotyzacji biznesu

W średniowieczu marszałek dworu francuskiego wygłaszał po śmierci króla Francji słowa "umarł król, niech żyje nowy król" co zapewniać miało brak kłótni i walki o sukcesję tronu. Miałem analogiczne skojarzenie, kiedy w Google Trends wpisałem "Big data" oraz "Artificial intelligence". Okazuje się, że po pięciu latach dominacji (nie chcę użyć słowa "mody") Big Data na pierwsze miejsce zaczyna wysuwać się sztuczna inteligencja.

Pośrednio oznacza to, że czeka nas zmasowany atak informacyjny w tym obszarze (prawdą stanie się przysłowiowe "otwieram lodówkę, a tam sztuczna inteligencja"). Ale oznacza to także, że inwestorzy będą "ładować" niewyobrażalne ilości (jeszcze stosunkowo taniego pieniądza)  w ten obszar.

Wykres 1. Big data vs. Artificial intelligence z perspektywy Google Trends (lata: 2013-2018)
Źródło: Google Trends
Uwaga: kolor czerwony - "Artificial intelligence"; kolor niebieski "Big data"

Ale postanowiłem zrobić jeszcze jeden mały eksperyment: w Google Trends wpisałem te same frazy, tylko tym razem inaczej ustawiłem zakres dat branych pod uwagę podczas analizy. Tj. przy pierwszej próbie - przedstawionej na Wykresie 1 - było to 5 ostatnich lat (czyli okres: 2013-2018). Obecnie jest to okres 2004 (najstarszy możliwy do cofnięcia się moment w czasie w Google Trends) - 2018. I moim oczom ukazał się zupełnie inny obraz (por. Wykres 2).

Wykres 2. Big data vs. Artificial intelligence z perspektywy Google Trends (lata: 2004-2018)
Źródło: Google Trends
Uwaga: kolor czerwony - "Artificial intelligence"; kolor niebieski "Big data"

Okazało się, że przez bardzo długi okres (praktycznie do 2011-2012 roku) sztuczna inteligencja dominowała, a big data było praktycznie nieznanym szerzej zwrotem. Potem "big data" stało się bardzo popularne. Teraz "Artificial intelligence" wraca i to w pięknym stylu. Oczywiście współczesne rozumienie i możliwości sztucznej inteligencji są zupełnie inne, niż te które były w 2004 roku.

A jakie są relacje między big data, sztuczną inteligencją i robotyzacją biznesu? Jak dla mnie zarówno big data jak i SI (w szczególności Machine Learning) są narzędziami (enabler'ami) umożliwiającymi zaawansowaną automatyzację i robotyzację biznesu (por. Wykres 3). Dzięki ich rozwoju (a także przetwarzaniu w chmurze) możliwe stanie się w przeciągu najbliższych 2-3 lat dostarczenie bardzo zaawansowanych platform (w formie usługi - czyli as as service) do budowy zrobotyzowanego biznesu.

Wykres 3. Wykorzystanie AI w zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Human Amplification in the Enterprise. Automation. Innovation. Learning, Infosys, 2017