Inicjatywa edukacyjna

Manager 
w erze
inteligentnych robotów

rola, zadania, kompetencje
 

Krótkowzroczność strategiczna

W wielu wypadkach managerowie w polskich firmach cierpią na tzw. krótkowzroczność strategiczną. Koncentrują się na "tu i teraz", nie patrząc co dzieje się w ich bliższym i dalszym otoczeniu i jak zachodzące zmiany (w szczególności technologiczne) będą miały wpływ na działalność ich organizacji (rentowność, zachowania klientów, lub wręcz model biznesowy).

Na horyzoncie jawi się zaś prawdziwa rewolucja (porównywalna z wprowadzeniem maszyny parowej) - związana z upowszechnieniem na masową skalę zaawansowanej (tj. bazującej na elementach sztucznej inteligencji) robotyzacji w sektorze usług.

 

Roboty programowe - nowi pracownicy

Kluczowym elementem nadchodzącej rewolucji są roboty programowe - oprogramowanie, które dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym - w tym sztucznej inteligencji - naśladuje działania wykonywane do tej pory przez ludzi. Są one pracownikami prawie idealnymi - nie chorują, nie idą na urlop, nie nudzą się, nie rzucają pracy, nie odchodzą na emeryturę, mogą pracować zarówno po stronie obsługi klienta, jak i w tzw. back-office.

Jednocześnie okazuje się, że obecna generacja robotów nie jest kreatywna, w ograniczony sposób radzi sobie z sytuacjami wyjątkami, słabo się uczy nowych rzeczy. Pamiętajmy jednak, że robota i jego umiejętności jest o wiele łatwiej zaktualizować niż wiedzę u człowieka.

 

Zarządzanie środowiskiem hybrydowym

Korzyści które płyną z zastosowania robotów powodują, że trendu związanego z robotyzacją sektora usług nie da się zatrzymać.

Według szeregu badań, już za 2-3 lata managerowie spotkają się z rzeczywistością, w której przyjdzie im pracować w tzw. środowisku hybrydowym. Z jednej strony będą zarządzać pracownikami (który liczba często ulegnie redukcji), z drugiej strony będą nadzorować działania coraz większej liczby, coraz mądrzejszych (dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji) robotów programowych.

Powodować to będzie, że pojawią się pytania o nowe kompetencje, którymi powinni dysponować managerowie i zadania, które będą musieli realizować.

 

O inicjatywie

W Polsce projekty dotyczące zastosowania robotów programowych w sektorze usług  we wstępnej fazie. W wielu miejscach barierą okazuje się luka edukacyjna - w szczególności po stronie średniej i wyższej kadry managerskiej.

Dlatego serwis Robonomika.pl zainicjował niekomercyjną inicjatywę edukacyjną "Manager w erze inteligentnych robotów" dotyczącą budowy kompetencji z zakresu zaawansowanej robotyzacji biznesu wśród polskiej kadry zarządzającej.

 

Odbiorcy inicjatywy

Inicjatywa kierowana jest do średniej i wyższej kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora usług (banki, ubezpieczenia, instytucje finansowe, telekomunikacja, utilites, opieka zdrowia, media, handel).

Ze względu na tak określoną grupę odbiorców działań podejmowanych w ramach inicjatywy wszystkie przygotowywane działania będą kładły nacisk na aspekty biznesowe / zarządcze robotyzacji (w mniejszym stopniu odnosząc się do kwestii technologicznych):

 

Sposób realizacji

Poprzez serię publikacji, prelekcji, spotkań, warsztatów, seminariów - nakierowanych na aspekty praktyczne - będziemy starali się budować wiedzę w z zakresu inteligentnej robotyzacji. Będziemy także starali się odpowiedzieć na pytanie - czy i w jakim zakresie istnieje potrzeba zredefiniowania roli, zadań i kompetencji managerów w środowisku hybrydowym (w którym kooperują ludzie i roboty).

 

Zakres tematyczny

W ramach inicjatywy poruszane będą następujące tematy:

  1. Czym są inteligentne roboty programowe
  2. Korzyści i koszty związane z robotyzacją przedsiębiorstw
  3. Wpływ robotyzacji na modele biznesowe przedsiębiorstw
  4. Podejścia do wdrażania robotyzacji procesów biznesowych
  5. Chatboty / Voiceboty / Taskboty jako nowe kanały komunikacji z firmą i wewnątrz firmy
  6. Zastosowanie sztucznej inteligencji w robotyzacji biznesu  
  7. Rola danych i zarządzania nimi w robotyzacji firmy
  8. Zarządzanie kompetencjami robotycznymi
  9. Aspekty etyczne i prawne robotyzacji biznesu
  10. Wizja przyszłość: (prawie) automatyczna firma
 

Pierwsze działania 

Pierwszym przedsięwzięciem w ramach inicjatyw było przygotowanie opracowania "101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji procesów biznesowych". Opracowanie to w przystępny (dla biznesu) sposób odnosi się do najważniejszych pytań, które zwykle nurtują decydentów, a które są związane z robotyzacją biznesu. Zostały one podzielone na 5 kategorii: 1) Kluczowe koncepcje. 2) Wdrażanie robotów. 3) Korzyści, koszty i ryzyka związane z robotyzacją. 4) Pracownik i społeczeństwo a robotyzacja, 5) Inteligentna robotyzacja biznesu.

 

Pomysłodawca 

Pomysłodawcą inicjatywy edukacyjnej "Manager w erze inteligentnych robotów" jest prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, kierownik Zakładu Zarządzania IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Andrzej Sobczak od wielu lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT, transformacją działania organizacji (zarówno na poziomie biznesowym jak i IT), innowacjami cyfrowymi. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół problematyki zaawansowanej robotyzacji procesów i usług biznesowych.

 

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do inicjatywy zapraszam do bezpośredniego kontaktu - za pomocą maila ([email protected]) lub drogą telefoniczną (501 707 525).