101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czy robot / chatbot / voicebot rzeczywiście pracuje 24 godziny na dobę?

Generalnie przyjęło się, że robot może pracować 24 godziny na dobę. Nie ma przeciwwskazań technicznych, ale zawsze są wyjątki. Po pierwsze: muszą być dostępne aplikacje (systemy), na których działa robot. Po drugie: trzeba przewidzieć czas na konserwację robota / chatbota / voicebota. 
Dodatkowo - dla procesów krytycznych - należy rozważyć, w jakim stopniu praca robota powinna być nadzorowana przez operatorów. Jeżeli nie możemy zapewnić ciągłego nadzoru człowieka nad robotami (taki nadzór może być zdalny) wówczas może się okazać, że bezpieczniej jest ustalić godziny pracy robota pokrywające się z godzinami pracy ludzi w firmie.