Kompendium

Kompendium robonomiki

01. Kluczowe pojęcia robonomiki

Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania…
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego robot to "urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności". Serwis Robotyka.com podaje, że robot to "urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych…
Termin RPA (Robotic Process Automation) może zostać przetłumaczony jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych). RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation…
Robonomika - jako obszar badań - koncentruje się na "zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji" biznesu. Ale pojawia się pytanie - jak dokładnie należy rozumieć słowo "zaawansowana". Obecnie bowiem zdecydowana większość…

02. Strategiczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Jakiś czas temu przeczytałem w Internecie, że wdrożenie rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) może zostać przeprowadzone punktowo (tj. np. w odniesieniu do jednego procesu biznesowego) i że przyniesie oczekiwane…

03. Ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2016 roku w Harvard Magazine opublikowany został przez prof. ekonomii Richarda Freemana artykuł pod znamiennym tytułem: "Who Owns the Robots Rules the World". Autor postawił w nim tezę, że robotyzacja może prowadzić do…
W grudniu 2017 r. Kantar Public przedstawił wyniki ogólnoeuropejskiego badania Eurobarometr dotyczącego opinii Europejczyków odnośnie do robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych.…
Parę miesięcy temu globalna firma doradcza AT Kearney opublikowała "Global Services Location Index'2017". Jego główną część stanowi ocena 55 krajów, które specjalizują się w lokowaniu u siebie centrów BPO, ale w tym…
W styczniu 2018 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaprezentowano wyniki badań nt. przyszłości wybranych zawodów opracowane przez organizatora tego Forum (tj. World Economic Forum) we współpracy z firmami:…

04. Prawne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Rok temu (w lutym 2017 roku) opublikowany został wywiad z twórcą firmy Microsoft - Billem Gatesem dla magazynu Quartz, który rozszedł się szerokim echem w świecie. Gates wskazał w nim, iż powinno się liczyć z wprowadzeniem …

05. Sztuczna inteligencja w automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2017 r. globalna firma doradcza McKinsey opublikowała raport "Artificial intelligence: The next digital frontier?". Powstał on na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród 3000 przedsiębiorstw z całego świata, które…
W średniowieczu marszałek dworu francuskiego wygłaszał po śmierci króla Francji słowa "umarł król, niech żyje nowy król" co zapewniać miało brak kłótni i walki o sukcesję tronu. Miałem analogiczne skojarzenie, kiedy w…

06. Metody i modele automatyzacji i robotyzacji biznesu

Istotnym wyzwaniem (nie chcę tego nazywać "utrudnieniem") jest konieczność prawidłowej identyfikacji procesów, które nadają się do automatyzacji. W praktyce, w dojrzałych organizacjach (np. w bankach, telkomach) część…
Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczyna próbować wdrażać koncepcję robotyzacji procesów biznesowych (nazywaną również zrobotyzowaną automatyzacją procesów biznesowych - Robotic Process Automation - RPA). Najczęściej…
Łatwo zauważyć, że RPA stało się obecnie bardzo modne. Każdy chce mieć swoje roboty :). A konsultanci i firmy IT jeszcze to nakręcają (licząc na własne zyski) formułując podobnie brzmiące komunikaty: "Drogi biznesie wdróż (…
Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez jednego z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się refleksja - czy…

07. Rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację i robotyzację biznesu

Na stronach polskiej edycji Computerworld On-Line został opublikowany w styczniu bardzo interesujący artykuł Pani Barbary Mejssner pt.: "Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami". Autorka wskazuje w nim, że…
Śledząc wpisy poświęcone zagadnieniom wdrażania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu można odnieść wrażenie, że jest to pojęcie tożsame w 100% z koncepcją RPA (Robotic Process Automation). Czy faktycznie jest…
Zakup dedykowanych narzędzi klasy RPA to spory wydatek, zależnie od producenta, mieszczący się zazwyczaj w przedziale 3.000-18.000 USD rocznie za robota (jest koszty zakupu licencji, do tego trzeba później doliczyć roczną …
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation - narzędzia do automatyzacji…

08. Przykłady wdrożeń ze świata automatyzacji i robotyzacji biznesu

Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń „Cyfrowego buntownika” – strategii Alior Banku na lata 2017-2020 (por. rysunek 1 oraz rysunek 2). Dzięki tym działaniom Bank chce uzyskać pozycję lidera efektywności…
Bank Zachodni WBK poinformował o uruchomieniu "Fabryki Robotów". Została ona zlokalizowana w obszarze operacji banku. Fabryka stosuje platformy wirtualne i metodyki zwinne. Pierwszym produktem uruchomionej fabryki (czyli…
Bank BGŻ BNP Paribas poinformował o realizacji programu dotyczącego robotyzacji procesów biznesowych w obszarze Operacji. Trwa on od maja 2017 r. i tylko w segmencie mikro, przy udziale robotów zostało zrealizowanych blisko…
ING Bank Śląski jest przykładem instytucji finansowej, która od wielu lat w sposób systematyczny wdraża zaawansowane podejście do automatyzacji i robotyzacji biznesu. Działania te obejmują zarówno Front Office (obsługę…

09. Literatura

W książce "Drugi wiek maszyny" Erik Brynjolfsson oraz Andrew McAfee, uznany tandem badaczy zajmujących się wpływem technologii na świat przedsiębiorstw, omawiają czynniki, pod wpływem których zmieniać się będzie nie tylko…
Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Bazuje ona zarówno na dorobku pochodzącym z zakresu ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), robotyzacji jak również informatyki i…
W „Robonomics” John Crews przedstawia kluczowe założenia robonomiki, którą definiuje jako dyscyplinę składową ekonomii zajmującą się wpływem zastosowania zaawansowanych technologii automatyzacji (łączących elementy …
W „Świcie Robotów” Martin Ford, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czy sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę. Swoje rozważania prowadzi na trzech płaszczyznach ekonomii - w…
W książce "Superinteligencja" Nick Bostrom, szwedzki filozof, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości działającego w ramach Oxford Martin School, stara się jasno i klarownie…
W książce "Nieuniknione" Kevin Kelly, współtwórca, a następnie  kierujący magazynem „Wired” przedstawia optymistyczną wizję zmian, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat na świecie, podczas których którym sztuczna…
W książce "Świat przyszłości" Alec Ross, uznany ekspert w dziedzinie innowacji, przedstawia jakie zmiany zajdą w najbliższych dziesięciu latach w obszarze technologii, i zwraca uwagę jakie to rodzi szanse dla poszczególnych…