Kompendium robonomiki

01. Kluczowe pojęcia robonomiki

Mam głębokie przekonanie, że w najbliższych latach nastąpi prawdziwa rewolucja w zakresie sposobów i modeli  prowadzenia biznesu. Będzie ona napędzana przez coraz bardziej zaawansowaną automatyzację i robotyzację procesów…
Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania…
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego robot to "urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności". Serwis Robotyka.com podaje, że robot to "urządzenie techniczne przeznaczone do realizacji niektórych…
W pierwszym wpisie opublikowanym na serwisie Robonomika.pl podjąłem próbę zdefiniowania robota (programowego). Stwierdziłem wówczas, że jest to rodzaj oprogramowania (software), który automatyzujące określone czynności,…
Termin RPA (Robotic Process Automation) można tłumaczyć jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych). RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation).  W takim…
Robonomika - jako obszar badań - koncentruje się na zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu. Ale pojawia się pytanie: jak należy rozumieć słowo "zaawansowana". Obecnie bowiem zdecydowana większość wdrożeń RPA (…
Zgodnie z angielsko-polskim słownikiem pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji termin Robotic Desktop Automation (RDA) tłumaczony jest na polski jako Zrobotyzowana Automatyzacja Stanowiska Roboczego (ew.…
Wszyscy znają pojęcie inteligencji racjonalnej (IQ - Intelligence Quotient) oraz inteligencji emocjonalnej (EQ - Emotional Quotient, EI - Emotional Intelligence). Ostatnio w sieci można spotkać się z terminem RQ pochodzącym…
O ile pojęcie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence), wywodzące się z lat 50. XX wieku jest powszechnie znane i wręcz nadużywane (do czego ewidentnie przyczyniły się firmy i książki SF), o tyle obecnie coraz…
Na pierwszy rzut oka Arystoteles i zrobotyzowana automatyzacja procesów (Robotic Process Automation  - RPA) nie mają ze sobą nic wspólnego - bo jaki związek może być pomiędzy starożytnym filozofem a klasą narzędzi…
W mediach społecznościowych głośnym echem odbił się tekst kanadyjsko-amerykańskiej dokumentalistki, pisarki i aktywistki Astra Taylor pt. "The Automation Charade" ("Szarada automatyzacji"). Wprowadziła w nim ona nowe słowo…
Definicje są przez wiele osób odbierane jako nudne, często mocno abstrakcyjne sformułowania. Ale bez dobrych definicji niezwykle trudna jest efektywna komunikacja - zarówno wewnątrz firmy, jak i z dostawcami czy…
Jedną z trudności komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych terminów  branżowych na język polski. Po pierwsze…
Obecnie nastała moda na syntetyczne prezentowanie informacji, i to najlepiej w formie graficznej :). Dlatego postanowiłem zebrać kluczowe koncepcje związane z robotyzacją procesów biznesowych i przedstawić je w formie dwóch…
Zgodnie z chińskim przysłowiem "Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów" postanowiłem poeksperymentować i zwizualizować kluczowe pojęcia z obszaru robotyzacji biznesu i sztucznej inteligencji. W pierwszej kolejności…

02. Strategiczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Wiele firm doradczych / konsultingowych promuje podejście do robotyzacji procesów polegające na szukaniu miejsc gdzie można osiągnąć tzw. quick-wins (szybkie zwycięstwa) - dzięki temu można pokazać szybki zwrot z inwestycji…
W dniu 23 lutego 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji Państwo 2.0, która była organizowana przez IDG Poland. W czasie wystąpienia omawiałem zagadnienia związane z wpływem (coraz bardziej) zaawansowanej…
W dniu 18 kwietnia 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji BPA Summit, która była organizowana przez firmę Evention. W czasie wystąpienia omawiałem dobór właściwego modelu wdrażana RPA (Robotic Process…
Jakiś czas temu przeczytałem w Internecie, że wdrożenie rozwiązań klasy RPA (Robotic Process Automation) może zostać przeprowadzone punktowo (tj. np. w odniesieniu do jednego procesu biznesowego) i że przyniesie oczekiwane…
Czy o zrobotyzowanej automatyzacji biznesu (Robotic Process Automation - RPA) będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata? Na to pytanie - przyznam, że dość kontrowersyjnie postawione - starałem się odpowiedzieć podczas…
W dniu 9 listopada 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą spotkanie zorganizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach "Digital Finance Excellence ", które było zorganizowane przez Business…
W dniu 13 września 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji "Robotyzacja i uczenie maszynowe w biurze", która była organizowana przez Stowarzyszenie "Service Process Improvement Network (SPIN)". W czasie…
Termin absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać, łac. absorptio – pochłanianie) najczęściej stosowany jest w chemii i oznacza proces wnikania jednej substancji do innej.  W obszarze nauk zarządzania - zgodnie z Encyklopedią…
Zwiększający się poziom automatyzacji / robotyzacji biznesu (w tym zwłaszcza w sektorze usług) jest niepodważalnym i nieodwracalnym faktem. Postępuje ona w dwóch płaszczyznach: coraz więcej przedsiębiorstw, które wcześniej…

03. Ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Korzystając z licznego udziału osób zainteresowanych problematyką Robotic Process Automation (blisko 170) w seminarium RAKIETA'2018 zaprosiłem uczestników tego wydarzenia do podzielenia się informacjami na temat ich …
Praktycznie wszyscy znają akronim TCO (Total Cost of Ownership). Oznacza on całkowite koszty posiadania określonych zasobów, w tym w szczególności rozwiązań informatycznych. W tym ostatnim przypadku na TCO składa się…
Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez któregoś z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się refleksja: czy…
W 2016 roku w Harvard Magazine pod znamiennym tytułem: "Who Owns the Robots Rules the World" opublikowany został artykuł prof. ekonomii Richarda Freemana. Autor postawił w nim tezę, że robotyzacja może prowadzić do wzrostu…
W grudniu 2017 r. Kantar Public przedstawił wyniki ogólnoeuropejskiego badania Eurobarometru dotyczącego opinii na temat robotów i sztucznej inteligencji oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych. Badano postawy …
Od kilku lat zaczyna się mówić o powstaniu firm w pełni autonomicznych, tj. takich, w których decyzje podejmowane są nie przez ludzi, ale przez algorytmy. Na razie wydaje się to daleką przyszłością, ale historia, którą…
Parę miesięcy temu globalna firma doradcza AT Kearney opublikowała coroczny raport "Global Services Location Index 2017". Jego główną część stanowi ocena 55 krajów, które specjalizują się w lokowaniu u siebie centrów BPO,…
W styczniu 2018 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaprezentowano wyniki badań na temat przyszłości wybranych zawodów opracowane przez organizatora forum (World Economic Forum) we współpracy z firmami The…
Państwa Grupy Wyszehradzkiej przygotowały na początku kwietnia 2018 r. wspólne stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji. W opublikowanym stanowisku zwracają uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w…
Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów :). Trzymając się tej zasady przygotowałem prezentację, w której zgromadziłem (mam nadzieję, że w interesującej dla Państwa formie) w jednym miejscu dane pochodzące z wielu źródeł na…

04. Prawne i etyczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu

Rok temu (w lutym 2017 roku) opublikowany został wywiad z twórcą firmy Microsoft - Billem Gatesem dla magazynu Quartz, który rozszedł się szerokim echem w świecie. Gates wskazał w nim, iż powinno się liczyć z wprowadzeniem …
W pogoni za możliwie jak największymi korzyściami z maksymalnie szerokiego zastosowania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sztucznej inteligencji) nie można pominąć kwestii…
Zapraszam do przeczytania rozmowy z dr Agnieszką Besiekierską, adwokatem, kierującą Praktyką Cyfrowej Gospodarki w warszawskim oddziale międzynarodowej kancelarii prawnej Noerr Czy są już regulacje prawne robotyzacji i…

05. Sztuczna inteligencja w automatyzacji i robotyzacji biznesu

W 2017 r. globalna firma doradcza McKinsey opublikowała raport "Artificial intelligence: The next digital frontier?". Powstał on na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród 3 tys. przedsiębiorstw z całego świata,…
W średniowieczu marszałek dworu francuskiego wygłaszał po śmierci króla Francji słowa "umarł król, niech żyje król" co zapewniać miało brak kłótni i walki o sukcesję tronu. Miałem analogiczne skojarzenie, kiedy w Google…
Podczas niedawnego spotkania CIONET jednym z poruszanych zagadnień była kwestia pozyskiwania osób (nie boję się napisać: talentów) znających się na Machine Learning (a szerzej - na AI). Będą oni potrzebni w firmach np. w…
Parafrazując powiedzenie Legii Cudzoziemskiej "maszeruj albo giń" prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział pod koniec marca 2018 gigantyczne inwestycje (1.5 mld EUR w ciągu pięciu lat) w badania dotyczące sztucznej…
Jak to zapowiadano swojego czasu po pozyskaniu 156 mln USD kolejnej tury dofinansowania ze strony funduszy VC, głównym kierunkiem rozwoju platformy UiPath jest połączenie oferowanego rozwiązania RPA (Robotic Process…
Na zaproszenie Związku Banków Polskich w dniu 18 października 2018 r. wezmę udział w spotkaniu Klubu Polska 2025+. Odbędzie się ono po tytułem „Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość”. Razem z…
W dniu 18 października 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą spotkanie organizowane w ramach "Klubu Polska 2025+", które było zorganizowane przez Związek Banków Polskich. W czasie tego wystąpienia…

06. Metody i modele automatyzacji i robotyzacji biznesu

Mam głębokie przekonanie, że w najbliższych latach nastąpi prawdziwa rewolucja w zakresie sposobów i modeli  prowadzenia biznesu. Będzie ona napędzana przez coraz bardziej zaawansowaną automatyzację i robotyzację procesów…
Termin absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać, łac. absorptio – pochłanianie) najczęściej stosowany jest w chemii i oznacza proces wnikania jednej substancji do innej.  W obszarze nauk zarządzania - zgodnie z Encyklopedią…
W mediach społecznościowych głośnym echem odbił się tekst kanadyjsko-amerykańskiej dokumentalistki, pisarki i aktywistki Astra Taylor pt. "The Automation Charade" ("Szarada automatyzacji"). Wprowadziła w nim ona nowe słowo…
Istotnym wyzwaniem (nie chcę tego nazywać "utrudnieniem") jest konieczność prawidłowej identyfikacji procesów, które nadają się do robotyzacji z wykorzystaniem narzędzi klasy RPA (Robotic Process Automation). Należy mieć…
Kilka miesięcy temu Elon Musk, charyzmatyczny założyciel Tesli, ogłosił, że już na jesieni 2017 roku jeden z modeli produkowanych przez firmę - Model 3 skierowany na rynek masowy - będzie składany w pełni automatycznie…
Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczyna próbować wdrażać koncepcję robotyzacji procesów biznesowych (nazywaną również zrobotyzowaną automatyzacją procesów biznesowych - RPA - Robotic Process Automation). Najczęściej…
Łatwo zauważyć, że RPA stało się obecnie bardzo modne. Każdy chce mieć swoje roboty :). A konsultanci i firmy IT jeszcze to nakręcają (licząc na własne zyski) i formułują podobnie brzmiące komunikaty: "Drogi biznesie, wdróż…
Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez któregoś z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się refleksja: czy…
Kiedy organizacja zdecyduje się na produkcyjne wdrożenie RPA (Robotic Process Automation) pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do zaprojektowania struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymywanie i dalszych…
W dniu 6 czerwca 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji CDO Forum, która była organizowana przez firmę Evention. W czasie wystąpienia omawiałem relacje między ładem danych (Data Governance) a automatyzacją i…
Praktycznie wszyscy znają akronim TCO (Total Cost of Ownership). Oznacza on całkowite koszty posiadania określonych zasobów, w tym w szczególności rozwiązań informatycznych. W tym ostatnim przypadku na TCO składa się…
W dniu 13 września 2018 roku miałem przyjemność wystąpić na konferencji "Robotyzacja i uczenie maszynowe w biurze", która była organizowana przez Stowarzyszenie "Service Process Improvement Network (SPIN)". W czasie…
Zwiększający się poziom automatyzacji / robotyzacji biznesu (w tym zwłaszcza w sektorze usług) jest niepodważalnym i nieodwracalnym faktem. Postępuje ona w dwóch płaszczyznach: coraz więcej przedsiębiorstw, które wcześniej…
Zgodnie z wieloma rekomendacjami dostawców narzędzi RPA (Robotic Process Automation) i firm doradczych organizacje, które rozważają wykorzystanie u siebie robotów zaczynają od pilotażu (realizacji Proof of Concept - PoC).…
Ile firma ma robotów? Jeżeli mamy do czynienia z robotami fizycznymi (występującymi w przemyśle) - to jest to proste do policzenia. Wystarczy się przejść po hali produkcyjnej i je policzyć ręcznie. Ale jak policzyć roboty…
Wiele firm doradczych / konsultingowych promuje podejście do robotyzacji procesów polegające na szukaniu miejsc gdzie można osiągnąć tzw. quick-wins (szybkie zwycięstwa) - dzięki temu można pokazać szybki zwrot z inwestycji…
W dniu 4 października 2018 roku miałem wielką przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą konferencję ReQuest for innovation. W czasie tego wystąpienia starałem się nakreślić jak na zawód analityka biznesowego / systemowego…
W dniu 9 listopada 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą spotkanie zorganizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach "Digital Finance Excellence ", które było zorganizowane przez Business…
Robotyzacja procesów biznesowych  (Robotic Process Automation) (zwłaszcza kognitywna, z elementami sztucznej inteligencji) jest ciągle nowym, mocno rozwijającym się obszarem, a przy tym obecnie bardzo modnym (i nie…

07. Rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację i robotyzację biznesu

W pierwszym wpisie opublikowanym na serwisie Robonomika.pl podjąłem próbę zdefiniowania robota (programowego). Stwierdziłem wówczas, że jest to rodzaj oprogramowania (software), który automatyzujące określone czynności,…
Ile firma ma robotów? Jeżeli mamy do czynienia z robotami fizycznymi (występującymi w przemyśle) - to jest to proste do policzenia. Wystarczy się przejść po hali produkcyjnej i je policzyć ręcznie. Ale jak policzyć roboty…
Na stronach polskiej edycji Computerworld On-Line został opublikowany w styczniu br. bardzo interesujący artykuł Barbary Mejssner pt.: "Cyfryzacja firmy zaczyna się od zarządzania procesami". Autorka wskazuje w nim, że…
Śledząc wpisy poświęcone zagadnieniom wdrażania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu można odnieść wrażenie, że jest to pojęcie tożsame w 100% z koncepcją RPA (Robotic Process Automation). Czy faktycznie jest…
Uwaga: obecna wersja artykułu uwzględnia uwagi i komentarze zgłoszone w grudniu 2018. Zakup dedykowanych narzędzi klasy RPA to spory wydatek. Zależnie od producenta cena licencji mieści się zazwyczaj w przedziale 3.000-18.…
Jednym z głównych celów wdrażania Robotic Process Automation jest obniżka kosztów realizacji procesów (albo w niektórych przypadkach zapobieżenie ich znacznemu wzrostowi). Dlatego tak istotne jest dobranie narzędzia RPA,…
Wdrażanie narzędzi RPA i wykorzystanie ich do bardziej złożonych procesów - bez względu na to co mówią ich dostawcy - w 95 na 100 przypadków kończy się pisaniem kodu (te 5 pozostałe przypadki, to proste roboty, które…
Robotyzacja procesów biznesowych  (Robotic Process Automation) (zwłaszcza kognitywna, z elementami sztucznej inteligencji) jest ciągle nowym, mocno rozwijającym się obszarem, a przy tym obecnie bardzo modnym (i nie…
Wdrażanie narzędzi do robotyzacji procesów biznesowych stało się obecnie modnym tematem. Powoduje to, że na rynku dostawców narzędzi RPA (Robotic Process Automation) robi się bardzo tłoczno - powstaje dużo nowych firm,…
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów lub narzędzi do robotyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation…
Dziś na rynku dostępnych jest wiele platform do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA), pochodzących od bardzo różnych dostawców. Niektórzy dostawcy są obecni na tym rynku już od wielu lat, inni to…
W lipcu - w ramach serwisu Robonomika.pl rozpoczęliśmy budowę katalogu dostawców usług z zakresu RPA/AI działających w Polsce. W sierpniu przygotowaliśmy drugą jego edycję. Obecnie mam przyjemność przedstawić trzecie jego…
Robotyzacja procesów biznesowych to nowy, bardzo szybko rozwijający się obszar, który wymaga posiadania określonych kompetencji. W sieci dostępnych jest wiele nieodpłatnych (lub wymagających niewielkiej odpłatności)…

08. Przykłady wdrożeń ze świata automatyzacji i robotyzacji biznesu

Zgodnie z powszechnie obowiązującą definicją termin "lider" oznacza osobę lub organizację, która wzbudza zaufanie, inicjuje pozytywne działania, rozwiewa obawy i określa cele na przyszłość. Zainspirowany tą definicją…
Robotyzacja i automatyzacja to jedne z kluczowych założeń „Cyfrowego buntownika” – strategii Alior Banku na lata 2017-2020 (por. rysunek 1 oraz rysunek 2). Dzięki tym działaniom Bank chce uzyskać pozycję lidera efektywności…
Bank Zachodni WBK poinformował o uruchomieniu "Fabryki Robotów". Została ona zlokalizowana w obszarze operacji banku. Fabryka stosuje platformy wirtualne i metodyki zwinne. Pierwszym produktem uruchomionej fabryki (czyli…
Bank BGŻ BNP Paribas poinformował o realizacji programu dotyczącego robotyzacji procesów biznesowych w obszarze Operacji. Program trwa od maja 2017 r. i tylko w segmencie mikro przy udziale robotów zostało zrealizowanych…
ING Bank Śląski jest przykładem instytucji finansowej, która od już od dekady w sposób systematyczny wdraża zaawansowane rozwiązania automatyzacji i robotyzacji biznesu. Działania te obejmują zarówno Front Office (obsługę…
4-go lipca 2018 roku miałem przyjemność gościć w murach SGH blisko 170 osób zainteresowanych robotyzacją procesów, automatyzacją kognitywną, inteligencją rozszerzoną. Dzięki 26 fantastycznym prelegentom (którym serdecznie…
20-go września 2018 roku miałem przyjemność gościć w murach SGH blisko 150 osób zainteresowanych automatyzacją i robotyzacją obszaru rachunkowości. Dzięki 17 fantastycznym prelegentom (którym serdecznie dziękuję) udało się…

09. Literatura

Autor książki - Pedro Domingos, wykłada informatykę na University of Washington w Seattle - przedstawia w jaki sposób działają maszyny uczące, które wykorzystują m.in. Google czy Amazon. Autor przedstawia pięć głównych…
Książka "Robotic Process and Cognitive Automation: The Next Phase" została przygotowana przez uznanych profesorów: Leslie Willcocks (profesor na London School of Economics and Political Science) i Mary Lacity (profesor na…
W „Robonomics” John Crews przedstawia kluczowe założenia robonomiki, którą definiuje jako dyscyplinę składową ekonomii zajmującą się wpływem zastosowania zaawansowanych technologii automatyzacji (łączących elementy …
W „Świcie Robotów” Martin Ford, przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: czy sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę. Swoje rozważania prowadzi na trzech płaszczyznach ekonomii - w…
W książce "Superinteligencja" Nick Bostrom, szwedzki filozof, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości działającego w ramach Oxford Martin School, stara się jasno i klarownie…
W książce "Nieuniknione" Kevin Kelly, współtwórca, a następnie  kierujący magazynem „Wired” przedstawia optymistyczną wizję zmian, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat na świecie, podczas których którym sztuczna…
W książce "Świat przyszłości" Alec Ross, uznany ekspert w dziedzinie innowacji, przedstawia zmiany jakie zajdą w najbliższych dziesięciu latach w obszarze technologii i zwraca uwagę na wynikające stąd szanse dla…
W książce "Drugi wiek maszyny" Erik Brynjolfsson oraz Andrew McAfee, uznany tandem badaczy zajmujących się wpływem technologii na świat przedsiębiorstw, omawiają czynniki, pod wpływem których zmieniać się będzie nie tylko…
W książce "Broń matematycznej zagłady" dr Cathy O'Nelil, analityczka danych i autorka bloga MathBabe.org przedstawia świat w których danych jest po prostu za dużo. Wówczas do głosu dochodzą algorytmy pracujące na wielkich…
W książce "Wyścig z maszynami" Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, naukowcy z amerykańskiego Instytuty Technologii w Massachusetts (MIT), analizują poziom bezrobocia w USA i uważnie przyglądają się teorii „końca pracy”.…
W książce "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję" Aleksandra K. Przegalińska, badaczka związana z Akademią Koźmińskiego w Warszawie przedstawia proces budowanie wirtualnej postaci. Szczególną…
Określenie „inteligentna sieć” związane jest z rozwojem technologii oraz  z powstawaniem oprogramowania, które potrafi się uczyć i reagować na zachowania użytkowników. Oznacza też projektowanie i implementację inteligencji…
W książce "Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii" Ray Kurzweil, światowy guru futurologii, snuje niezwykle interesującą opowieść o nadchodzącej przyszłości człowieka i stawia tezę, że…
Książka "Service Automation - Robots and the Future of Work" przygotowana została przez profesorów: Leslie Willcocks (profesor na London School of Economics and Political Science) i Mary Lacity (profesor na The University…

10. Katalogi i słowniki

Zgodnie z powszechnie obowiązującą definicją termin "lider" oznacza osobę lub organizację, która wzbudza zaufanie, inicjuje pozytywne działania, rozwiewa obawy i określa cele na przyszłość. Zainspirowany tą definicją…
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów lub narzędzi do robotyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation…
W lipcu - w ramach serwisu Robonomika.pl rozpoczęliśmy budowę katalogu dostawców usług z zakresu RPA/AI działających w Polsce. W sierpniu przygotowaliśmy drugą jego edycję. Obecnie mam przyjemność przedstawić trzecie jego…
Robotyzacja procesów biznesowych to nowy, bardzo szybko rozwijający się obszar, który wymaga posiadania określonych kompetencji. W sieci dostępnych jest wiele nieodpłatnych (lub wymagających niewielkiej odpłatności)…
Dziś na rynku dostępnych jest wiele platform do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA), pochodzących od bardzo różnych dostawców. Niektórzy dostawcy są obecni na tym rynku już od wielu lat, inni to…
Jedną z trudności komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych terminów  branżowych na język polski. Po pierwsze…