101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF

Kategoria II
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF

W lutym 2019 roku w ramach serwisu Robonomika.pl rozpoczęta została akcja edukacyjna "Manager w erze robotów". Jej celem jest budowanie kompetencji z zakresu zaawansowanej robotyzacji biznesu wśród polskiej kadry zarządzającej.

Pierwszym efektem tej akcji jest przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie "101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji procesów biznesowych" (wersja webowa).

Pytania te dotyczą zarówno robotów programowych (budowanych z wykorzystaniem narzędzi klasy RPA), ale także chatbotów i voicebotów.

Cały materiał został napisany możliwie przystępnym językiem (mało technicznym) - tak, aby był on dostępny dla kadr managerskiej, która jest jego głównym odbiorcą.

Obecnie przygotowana została wersja Pytań i odpowiedzi w formie publikacji PDF'a (do nieodpłatnego pobrania na końcu wpisu).

W ten sposób łatwo go będzie upowszechnić wśród pracowników działów biznesowych. Mam nadzieję, że ułatwi on zbudowanie porozumienia pomiędzy działami biznesowymi a komórkami odpowiedzialnymi za robotyzację.

Podaj swój adres e-mail, na który będzie przesłany plik PDF: