Adidas zamyka Speedfactory i co z tego wynika dla robotyzacji procesów biznesowych?
Wiedza
Becoming strategic with Robotic Process Automation
Biblioteczka
Wywiad o robonomice i RPA na serwisie OtokoClub
Aktualności
Robotyzacja procesów biznesowych w PKP Energetyka
Aktualności
Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę
Wydarzenie
Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Zestawienia
Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach
Aktualności
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia