Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach
Aktualności
Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Zestawienia
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia
Katalog narzędzi do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA)
Zestawienia
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Jestem deweloperem RPA i co dalej?
Wiedza
PZU z nagrodą Efma Insurance Awards 2019 za wdrożenie robotyzacji procesów biznesowych
Aktualności
Katalog KPI dla robotyzacji procesów biznesowych
Zestawienia