Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Zestawienia
Podsumowanie i slajdy z seminarium DARWIN'2019 (Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w tworzeniu innowacji cyfrowych)
Prezentacje
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF
Zestawienia
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji biznesu
Zestawienia
Co czeka instytucje finansowe w erze robotów i inteligencji rozszerzonej?
Wydarzenie
Czy firmy powinny tworzyć strategię robotyzacji?
Wiedza
Jak wdrożyć roboty programowe w firmie
Aktualności
AUtomatyzacja i RObotyzacja Rachunkowości
Prezentacje