Czy robot to program komputerowym?

Kategoria II
Czy robot to program komputerowym?

Czy robot to program komputerowy? Niby oczywiste pytanie (i oczywista odpowiedź), ale ciągle (jeszcze) się pojawia i dlatego warto się do niego odnieść.

Jeżeli przyjrzymy się pierwotnemu znaczeniu słowa robot to jest to "mechaniczne urządzenie, które wykonuje w sposób automatyczny wcześniej zaprogramowane zadania, które wykonywane były zwykle przez człowieka". Chociaż częścią takiego urządzenia może być oprogramowanie, które steruje działaniem części mechanicznych, to w tym ujęciu robot nie jest programem komputerowym. 

Natomiast jeżeli pod pojęciem robota będziemy rozumieć robota programowego (software robot), to wówczas jak najbardziej jest on programem komputerowym, który działa w oparciu o zadany algorytm. Program ten stworzony jest wówczas za pomocą jednego lub więcej narzędzi do budowy robotów programowych (np. klasy RPA - tj. Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów) albo za pomocą języka programowania (np. Python'a).

Na tle klasycznych programów robota wyróżnia fakt, że jest wykorzystywany do automatyzacji procesów biznesowych lub ich części, w sposób, który zazwyczaj przypomina pracę ludzką (na poziomie interfejsu użytkownika - GUI). Przy czy coraz częściej roboty programowe zaczynają przypominać typowe programy - ponieważ z poziomu robota może następować wywołanie API, czy sięgnięcie do bazy danych (z pominięciem interfejsu użytkownika). 

W praktyce rozpatrywanie robota jako programu oznacza, że podczas jego budowy i eksploatacji mamy do czynienia z całym cykle życia programu komputerowego (od analizy, projektowanie, kodowania, testowania, wdrożenia na produkcję, utrzymania i rozwoju, aż po wycofanie).