Mapa pojęć i definicji z zakresu RPA i AI na jednej infografice

Kategoria II
Mapa pojęć i definicji z zakresu RPA i AI na jednej infografice

Definicje są przez wiele osób odbierane jako nudne, często mocno abstrakcyjne sformułowania. Ale bez dobrych definicji niezwykle trudna jest efektywna komunikacja - zarówno wewnątrz firmy, jak i z dostawcami czy konsultantami (przy czy stawiam tezę, że tym dwóm ostatnim grupom brak dobrych, uznanych definicji jest często na rękę - bo można wówczas "naciągnąć" pewne sformułowania).

Prawdziwym wyzwaniem jest przygotowanie definicji, które byłyby zrozumiałem dla poziomu C-Level (dyrektorów zarządzających, członków zarządu, itp.). Często nie mają oni wykształcenia branżowego i nie mają czasu aby zagłębiać się w meandry pojęciowe. Dlatego definicje dla nich muszą być bardzo syntetyczne (co często okupione jest koniecznością zastosowania pewnych uproszczeń) oraz prezentowane w interesującej formie graficznej.

Dlatego prawdziwym wyzwaniem było przygotowanie kluczowych definicji z obszaru robotyzacji biznesu i sztucznej inteligencji, których odbiorcami byli dyrektorzy IT i CIO wiodących polskich przedsiębiorstw. Było to wspólne przedsięwzięcie społeczności CIONET i serwisu Robonomika.pl. 

Zapraszam do pobrania efektu końcowego.