Dług technologiczny a robotyzacja procesów biznesowych

Kategoria II
Dług technologiczny a robotyzacja procesów biznesowych

Czym jest dług technologiczny?

Sięgając do teorii ekonomii dług oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Jak to pojęcie można odnieść do świata IT? Należy nawiązać do długu technologicznego. Termin ten został wprowadzony przez Howarda G. „Ward’a” Cunningham’a (twórcę pierwszego wiki). Według niego dług technologiczny zostaje zaciągnięty, gdy budujemy rozwiązanie informatyczne na skróty, wiedząc że będzie trzeba w przyszłości do tego miejsca wrócić i wykonać pracę jeszcze raz.

Na blogu Szymona Błochowicza umieszczona jest taka definicja długu technologicznego: “Cokolwiek co czyni Twój produkt trudnym do zmiany w przyszłości jest długiem technologicznym – możesz albo zapłacić pełną cenę technologiczną teraz (zrobić od razu rozwiązanie elastyczne) albo zaciągnąć dług i spłacić go później (zrobić rozwiązanie szybkie ale nieelastyczne a przy pierwszej konieczności zmiany mieć trudność z brakiem elastyczności)”. Najczęściej dług technologiczny kojarzony jest ze sposobem kodowania, dokumentowania czy też testowania. Ale Arkadiusz Bendedykt na swoim blogu wskazuje również, że “dług technologiczny to nie tylko pójście na skróty podczas kodowania, to również zaniechanie przechodzenia na najnowsze wersje narzędzi programistycznych oraz nie wspieranie najnowszych systemów operacyjnych”. Jeszcze dalej idzie Jan Rychter, który wskazuje że: “gdy dotyczy to [tj. pójście na skróty  – przypis A.S.] pojedynczych funkcji w kodzie, dług jest niewielki. Gdy jednak mówimy o decyzjach architekturalnych [wolałbym używać określenia decyzje architektoniczne  – przypis A.S.], może być olbrzymi i pociągać za sobą konieczność przerabiania kiedyś całych systemów”.

Jakie można podać inne przykłady długu technologicznego? Jest to np. odejście od określonych standardów integracyjnych w firmie (cała integracja jest przeprowadzana z wykorzystaniem szyny integracyjnej, a departament “X” wprowadził wymianę danych za pomocą FTP’a, albo bezpośredniego sięgnięcia do tabel). Innym przykładem długu technologicznego jest wykorzystanie danego systemu lub modułu systemu kompletnie niezgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem (w aplikacji CRM zaczynamy prowadzić windykację - bo tak było najszybciej to zaimplementować) – co za moment bardzo skutecznie ograniczy dalszy jego rozwój…

Źródła i konsekwencje długu technologicznego

Jakie są powody powstawania długu technologicznego? Aby na to pytanie odpowiedzieć należy dokonać jego klasyfikacji. Po pierwsze możemy wskazać dług explicite oraz dług ukryty.