Roboty pracujące pod nadzorem vs. roboty pracujące bez nadzoru - 15 różnic

Kategoria II
Roboty pracujące pod nadzorem vs. roboty pracujące bez nadzoru - 15 różnic

Tworząc robota mamy zazwyczaj do wyboru jeden z dwóch możliwych trybów jego pracy. Robot może pracować w trybie nadzorowanym (attended) i nienadzorowanym (unattended). Ponieważ zazwyczaj ceny licencji pozwalające opracować te typy robotów różnią się bardzo istotnie w cenie (np. w przypadku narzędzi UiPath różnica jest blisko 5-krotna) dlatego też warto jest doprecyzować do jakich zastosowań określony typ robota jest lepszy, a gdzie ma mniejsze zastosowanie.

Poniżej przedstawiono porównanie tych dwóch rodzajów robotów.