Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu

Kategoria II
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu

Robotyzacja biznesu jest ciągle nowym obszarem, który podlega intensywnemu rozwojowi. To w szczególności oznacza, że są duże problemy ze stosowaną terminologią. Wynikają one z kilku powodów.

Po pierwsze "świeżość" zagadnienie przekłada się na trudności definicyjne. Część terminów dopiero kształtuje się.

Po drugie większość terminów wywodzi się z języka angielskiego i są duże problemy z tłumaczeniem ich na język polski (jestem zwolennikiem - wszędzie tam, gdzie jest to możliwe stosować polskojęzyczne odpowiedniki anglojęzycznych zwrotów).

Po trzecie wreszcie dostawcy / konsultanci wcale nie są zainteresowani precyzyjnymi definicjami. Ponadto bardzo często następuje "inflacja pojęć" - czyli stosowanie górnolotnych określeń na rozwiązania, które na to nie zasługują.

Aby uporządkować komunikację w zakresie robotyzacji procesów biznesowych (nie tylko RPA) przygotowałem model dziedziny robotyzacji (inaczej mówiąc mapę pojęć z tego obszaru), który jest do pobrania w formie PDF. 

W tym celu wykorzystałem uproszczony diagram klas na którym umieściłem:

  • kluczowe pojęcia ze świata robotyzacji biznesu;
  • relacje pomiędzy pojęciami (wraz z ich nazwami i licznościami) w formie asocjacji;
  • relacje pomiędzy pojęciami w formie dziedziczenia.

Oczywiście jest to tylko propozycja - będę wdzięczny za Państwa uwagi / komentarze.