Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji
Zestawienia
Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach
Aktualności
Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Zestawienia
Katalog dostawców chatbotów / voicebotów / taskbotów
Zestawienia
Kalendarium wydarzeń dotyczących robotyzacji procesów biznesowych (RPA) i sztucznej inteligencji (AI) w Polsce
Zestawienia
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Podsumowanie i slajdy z seminarium DARWIN'2019 (Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w tworzeniu innowacji cyfrowych)
Prezentacje
Katalog dostawców usług RPA/AI i ich wdrożeń referencyjnych [edycja luty 2019]
Zestawienia
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia