KATEGORIA: Definicje ze świata hiperautomatyzacji

Nowa wersja słownika angielsko-polski pojęć z zakresu hiperautomatyzacji - mamy 50 pojęć!
Zestawienia
Co oznacza stabilność procesów biznesowych w kontekście ich robotyzacji
Wiedza
Interaktywny model referencyjny narzędzi informatycznych z zakresu hiperautomatyzacji
Infografiki
Wywiad o robonomice i RPA na serwisie OtokoClub
Aktualności
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Process mining - doskonałe uzupełnienie Robotic Process Automation (robotyzacji procesów biznesowych)
Wiedza
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF
Zestawienia
Czym jest robot programowy - próba definicji
Wiedza