Czym jest orkiestracja usług w hybrydowym środowisku pracy (Robotic Service Orchestration)?

Kategoria II
Czym jest orkiestracja usług w hybrydowym środowisku pracy (Robotic Service Orchestration)?

Przyszłością środowiska pracy w sektorze usług jest nie tylko jego cyfryzacja (czyli maksymalny zakres dokumentów i spraw będzie przetwarzany w postaci cyfrowej, a nie jak do tej pory analogowej - zwykle papierowej), ale także hybrydowy charakter. Przy czym przez hybrydowy charakter rozumiem tutaj bardzo ścisłą kooperację różnego rodzaju siły roboczej, na którą składają się ludzie i boty.

Oznacza to, że w realizację procesów biznesowych dostarczających określonych usług biznesowych mogą być zaangażowani na różnym etapie wykonywania działań składowych tych procesów i w różnym zakresie - ludzie, chatboty, voiceboty, taskboty i roboty programowe (tworzone w oparciu o platformy RPA - Robotic Process Automation).

Pojawia się pytanie jak zarządzać tak złożonym środowiskiem i jak koordynować wykonywane prace przez różne rodzaje siły roboczej, tak aby osiągnąć zamierzony efekt końcowy (tj. określonej jakości usługę biznesową). Na pomoc przychodzi tutaj koncepcja orkiestracji usług wsparta odpowiednim rozwiązaniem informatycznym.