Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji

Kategoria II
Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji

Jedną z trudności komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych terminów  branżowych na język polski. Po pierwsze: różne osoby różnie tłumaczą określone pojęcia, po drugie -  zastosowanie prostej "kalki językowej" nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Postanowiłem rozpocząć próbę porządkowania terminologii z tego zakresu. Będę starał się nie odkrywać koła na nowo, tj. nie wymyślać nowych tłumaczeń, ale stosować już istniejące. Ponieważ część zwrotów jest różnie tłumaczona, dlatego pozwolę sobie zawsze wskazać wariant preferowany tłumaczenia (bazując na wykonanej przeze mnie analizie oraz na metodzie eksperckiej) oraz najczęstsze warianty pozostałe.

Jeżeli uważam, że jakiś termin nie musi być tłumaczony (bo jego wersja angielska weszła do powszechnego użytku w języku polskim), wówczas w kolumnie "tłumaczenie preferowane" pozostawiam oryginalne brzmienie.

Jak zawsze liczę na Państwa uwagi, komentarze. Jestem otwarty na dalszą rozbudowę słownika - o nowe terminy i pojęcia.

Termin angielski Tłumaczenie preferowane Tłumaczenia alternatywne
Artificial Intelligence Sztuczna inteligencja  
Attended RPA Nadzorowana zrobotyzowana automatyzacja procesów  
Automation Automatyzacja  
Bot Bot  
Chatbot Bot konwersacyjny Chatbot
Cognitive Kognitywna Poznawcza
Cognitive Automation Automatyzacja kognitywna  
Deep Learning Uczenie głębokie  
Digital Labor Cyfrowa praca  
Digital Workforce Cyfrowa siła robocza  
General Intelligence Artificial Ogólna szcztuczna inteligencja

Uniwersalna sztuczna inteligencja
Silna sztuczna inteligencja

Intelligent Process Automation Inteligentna automatyzacja procesów  
Machine Learning Uczenie maszynowe  
Narrow Artificial Intelligence Wąska sztuczna inteligencja Słaba sztuczna inteligencja
Ograniczona sztuczna inteligencja
Reinforcement Learning Uczenie ze wzmocnieniem  
Robotic Desktop Automation Zrobotyzowana automatyzacja stanowiska roboczego Zrobotyzowana automatyzacja stacji roboczej
Robotic Process Automation Zrobotyzowana automatyzacja procesów  
Software Robot Robot programowalny Robot programowany
Robot programowy
Super Artificial Intelligence  Superinteligencja  
Supervised Learning Uczenie nadzorowane Uczenie z nauczycielem
Unattended RPA Nienadzorowana zrobotyzowana automatyzacja procesów Zrobotyzowana automatyzacja procesów bez nadzoru
Unsupervised Learning Uczenie nienadzorowane Uczenie bez nauczyciela
Videobot Bot video  
Voicebot Bot głosowy Voicebot
Tabela 1. Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji
Źródło: Opracowanie własne