Nowa wersja słownika angielsko-polski pojęć z zakresu hiperautomatyzacji - mamy 60 pojęć!

Kategoria II
Nowa wersja słownika angielsko-polski pojęć z zakresu hiperautomatyzacji - mamy 60 pojęć!
 
Ten wpis jest przejrzaną i zaktualizowaną wersją materiału, który pierwotnie opublikowany został na tym serwisie w dniu 20-05-2018.

Jedną z trudności komunikacji zagadnień związanych z hiperautomatyzacją (w tym w szczególności robotyzacji procesów biznesowych i sztucznej inteligencji) jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych terminów  branżowych na język polski.

Po pierwsze: różne osoby różnie tłumaczą określone pojęcia, po drugie -  zastosowanie prostej "kalki językowej" nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem - powstają bowiem "językowe potworki".

Od 2018 roku w ramach serwisu Robonomika.pl prowadzimy próbę porządkowania tłumaczeń terminologii - najpierw z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji, od kwietnia 2021 zdecydowaliśmy się rozszerzyć zawartość słownika na kwestie dotyczące całej hiperautomatyzacji. Obecnie w słowniku mamy już 60 pojęć!

Oczywiście staramy się nie odkrywać koła na nowo, tj. nie wymyślamy nowych tłumaczeń, ale stosujemy te, które weszły już do powszechnego obiegu. Ponadto w literaturze polskiej część zwrotów jest różnie tłumaczona, dlatego staramy się zawsze wskazać wariant preferowany tłumaczenia (bazując na wykonanej analizie) oraz inne najczęściej stosowane warianty. Jeżeli uważamy, że jakiś termin nie musi być tłumaczony (bo jego wersja angielska weszła do powszechnego użytku w języku polskim), wówczas w kolumnie "tłumaczenie preferowane" pozostawiamy oryginalne brzmienie.

Jak zawsze liczymy na Państwa uwagi, komentarze. Jesteśmy otwarci na dalszą rozbudowę słownika - o nowe terminy i pojęcia.