Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji

Kategoria II
Wiedza
Słownik angielsko-polski pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji

Jedną z trudności jakie napotyka się podczas komunikacji zagadnień związanych z robotyzacją biznesu i sztuczną inteligencją jest kwestia odpowiedniego i jednoznacznego przetłumaczenia anglojęzycznych zwrotów branżowych na język polski. Po pierwsze różne osoby różnie tłumaczą określone pojęcia, po drugie zastosowanie prostej "kalki językowej" nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.

Postanowiłem rozpocząć próbę porządkowania terminologii z tego zakresu. Będę starał się nie odkrywać koła na nowo, tj. nie wymyślać nowych tłumaczeń, ale stosować już istniejące. Ponieważ część zwrotów jest różnie tłumaczona, dlatego pozwolę sobie zawsze wskazać wariant preferowany tłumaczenia (bazując na wykonanej przeze mnie analizie i trochę tzw. "metodzie eksperckiej") oraz warianty pozostałe.

Dodatkowo, jeżeli jakiś termin uważam, że nie powinien być tłumaczony (bo zwrot angielski wszedł do powszechnego użytku w języku polskim) wówczas w kolumnie tłumaczenie preferowane pozostawiam oryginalne brzmienie.

Oczywiście tak jak w przypadku każdego innego materiału tutaj również liczę na Państwa uwagi, komentarze. Jestem oczywiście także otwarty jeżeli chodzi o dalszą rozbudowę słownika (o nowe terminy).

Termin angielski Tłumaczenie preferowane Tłumaczenia alternatywne
Artificial Intelligence Sztuczna inteligencja  
Automation Automatyzacja  
Bot Bot  
Chatbot Bot konwersacyjny Chatbot
Cognitive Kognitywna Poznawcza
Cognitive Automation Automatyzacja kognitywna  
Deep Learning Uczenie głębokie  
Digital labor Cyfrowa praca  
Digital workforce Cyfrowa siła robocza  
General Intelligence Artificial Silna Sztuczna Inteligencja Uniwersalna sztuczna inteligencja
Intelligent Process Automation Inteligentna automatyzacja procesów  
Machine Learning Uczenie maszynowe  
Narrow Artificial Intelligence Słaba sztuczna inteligencja Wąska sztuczna inteligencja
Reinforcement learning Uczenie ze wzmocnieniem  
Robotic Dektop Automation Zrobotyzowana automatyzacja stacji roboczej  
Robotic Process Automation Zrobotyzowana automatyzacja procesów  
Software Robot Robot programowy  
Super Artificial Intelligence  Superinteligencja  
Supervised Learning Uczenie nadzorowane Uczenie z nauczycielem
Unsupervised Learning Uczenie nienadzorowane Uczenie bez nauczyciela
Voicebot Bot głosowy Voicebot