Jak podejść do oszacowania ROI z wdrażania RPA?

Kategoria II
Jak podejść do oszacowania ROI z wdrażania RPA?

Po początkowym zachwycie nad koncepcją zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (wywołaną np. błyskotliwą prezentacją sprzedażową przeprowadzoną przez któregoś z dostawców rozwiązań RPA) pojawia się refleksja: czy mi/nam się to opłaca - czyli jak skonstruować business case dla RPA?

Dziś nie mogę (jeszcze) przedstawić uniwersalnego narzędzia do oszacowania ROI (zwrotu z inwestycji) w narzędzia klasy RPA. Można jednak zidentyfikować najistotniejsze aspekty kosztowe oraz potencjalne korzyści, które rodzi wdrożenie rozwiązania klasy RPA.

Idea konstruowania business case przy wdrażaniu rozwiązań RPA bazuje na jednym założeniu: RPA wdrażamy głównie po to, aby zaoszczędzić na (coraz wyższych) kosztach pracy - a więc będziemy dążyć do redukcji liczby etatów.

Poniżej przedstawiam ramową ścieżkę konstruowania business case dla RPA.