TAG: Robotyzacja usług

Katalog kryteriów wyboru procesu dla pilotażowego wdrożenia RPA jako jeden z kluczowych czynników sukcesu POC
Zestawienia
Roboty do usług - czyi mój wywiad dla Polityki
Aktualności
Wiedza
Aktualności
Podsumowanie i slajdy z ogólnopolskiego seminarium RAKIETA'2018
Prezentacje
Aktualności
Wiedza
Wiedza
Zapraszam na moje wystąpienie podczas konferencji Państwo 2.0: Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?
Wydarzenie