Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja marzec 2021]

Kategoria II
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja marzec 2021]
 
,
 
Ten wpis jest przejrzaną i zaktualizowaną wersją materiału, który pierwotnie opublikowany został na tym serwisie w dniu 15-05-2018.

Zgodnie z definicją antywzorce (ang. Anti-patterns) to powtarzające się przypadki (w różnych organizacjach, lub tej samej organizacji w różnych momentach czasu) niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów.

Antywzorce można traktować jako przeciwstawieństwo dobrych wzorców. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W chwili obecnej mamy zdefiniowane antywzorce w zarządzaniu organizacją, w zarządzaniu projektem projektowaniu oprogramowania, programowaniu.

W Polsce projekty dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji - za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są na bardzo zróżnicowanym poziomie (zależnym od branży i wielkości firmy). W sektorach bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym oraz  BPO / SSC widać wysoką ich dojrzałość. Natomiast w zdecydowanej części firm z pozostałych branż ciągle te działania traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje.

Na bazie zgromadzonych doświadczeń (zebranych przeze mnie podczas wywiadów, spotkań, konferencji) oraz analizy literatury (zarówno naukowej jak i raportów i tzw. whtite paper'ów) przygotowaliśmy katalog antywzorców robotyzacji biznesu. Zgodnie z deklaracją - jest to praca cykliczna (obecnie mamy III edycję katalogu) - bo problemy i dojrzałość organizacji z roku na rok na pewno będą się zmieniać.

Przy czym przez antywzorzec (robotyzacji) rozumie się stosunkowo często powtarzające się (w tej samej organizacji lub w różnych organizacjach), błędne lub nieefektywne podejście do rozwiązania określonego problemu lub zareagowania na określoną sytuację (dotyczącą robotyzacji).

Każdy z antywzorców będzie miał podobną strukturę:

  • Nazwa antywzorca – krótkie stwierdzenie pozwalające rozpoznać danych antywzorzec
  • Źródło antywzorca – skąd on się bierze w organizacji
  • Opis antywzorca – na czym dany wzorzec polega
  • Skutki wystąpienia antywzorca – czym wystąpienie danego antywzorca może skutkować dla organizacji
  • Jak sobie radzić z antywzorcem – jak można zminimalizować ryzyko, aby dany antywzorzec nie wystąpił.

Pierwsza wersja Katalog antywzorców robotyzacji biznesu została przygotowana w kwietniu 2018 r. Kolejna aktualizacja powstała w lipcu 2019 r. Mięło od niej ponad półtora roku. Dlatego stwierdziliśmy, że warto dokonać przeglądu i aktualizacji opracowanego wówczas zestawienia antywzorców. Okazało się, że katalog w bardzo wielu miejscach jest ciągle nad wyraz aktualny (!). Być może dlatego, że odnosi się on przede wszystkim do kwestii organizacyjno-ludzkich, a nie technologicznych. Te ostatnie zmieniają się bardzo szybko, te pierwsze zdecydowanie wolniej.

W III edycji katalogu zostało zdefiniowanych 17 antywzorców (o 7 więcej niż w wersji 1.0 katalogu).  Wcześniejsze wzorce zostały zaktualizowane. Zakładam, że w przyszłych edycjach liczba antywzorców będzie rosła :). Zmienią się również ich opisy.

Obecnie na liście antywzorców znajdują się takie pozycje jak: Odkrywanie koła na nowo, Słomiany zapał, Zosia samosia, Ruchy Browna, Tanio posiąść, a potem zobaczymy, Chęci ponad potrzeby, Wszędzie roboty, Roboty = technologia, Robotyzacja wszystkich alternatyw, Ciemność widzę, Zapomniany skarb, Robotyzacja bałaganu, Na husarza, Do odważnych świat należy, Robot = samoobsługa, Roboty są inteligentne, Archipelagi robotyzacji.

Są to robocze nazwy antywzorców i mogą się jeszcze zmienić w przyszłości.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki posiadaniu wiedzy o znanych antywzorcach zyskujemy trzy główne elementy:

  • Zbudowanie od razu podejścia do robotyzacji nastawionego na skalowanie;
  • Efektywne uczenie się na cudzych błędach;
  • Świadome zarządzanie ryzykiem wdrożeniowym.

Uwaga: Przygotowałem narzędzie (MS Excel), który na bazie Państwa odpowiedzi jest w stanie w przybliżony sposób ocenić ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia związanego  z robotyzacją firmy.

Wszystkie zainteresowane osoby jego wykorzystaniem na wewnętrzne potrzeby organizacji zapraszam do kontaktu mailowego. Wersja narzędzia dla firm doradczych jest w przygotowaniu.