Sztuczna inteligencja: kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość - moja prezentacja ze spotkania w Związku Banków Polskich

Kategoria II
Sztuczna inteligencja: kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość - moja prezentacja ze spotkania w Związku Banków Polskich

W dniu 18 października 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą spotkanie organizowane w ramach "Klubu Polska 2025+", które było zorganizowane przez Związek Banków Polskich. W czasie tego wystąpienia starałem się zasygnalizować kluczowe aspekty związane z wdrażaniem rozwiązań AI w polskich organizacjach finansowych.

Podczas wystąpienia odniosłem się do takich zagadnień jak:

  • Obecny stan i podejście do wdrażania AI w polskich firmach usługowych.
  • Główne wyzwania związane z wdrażaniem AI w instytucjach finansowych.
  • Rekomendacje dla menadżerów sektora finansowego dotyczące wdrażania rozwiązań AI.

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z blisko 20 slajdów.Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas spotkania.