Startuje nowa inicjatywa - Cykl konwersatoriów: Okrągły stół demokratyzacji IT w skali Enterprise

Kategoria II
Startuje nowa inicjatywa - Cykl konwersatoriów: Okrągły stół demokratyzacji IT w skali Enterprise

Rok 2022 upłynął pod znakiem popularyzacji haseł: "demokratyzacja IT", "citizen development", "no-code dla biznesu". Obserwując rynek, można założyć, że eksplozja zagadnień z tego obszaru nastąpi w 2023 r.

Wiele firm (bez względu na ich wielkość i branżę) jest zainteresowanych popularyzacją tego podejścia u siebie. Część z tych organizacji ma już pierwsze doświadczenia, część planuje pierwsze wdrożenia w nadchodzących miesiącach.

Dużo z tych jednostek zastanawia się, jak wprowadzić tą ideę w mądry sposób - tj. bezpieczny (z poszanowaniem kwestii security / complilance), skalowalny (zwłaszcza w kontekście punktu styku z IT, które zapewnia infrastrukturę i utrzymanie oraz pozyskania pracowników o odpowiednich kompetencjach) i efektywny kosztowo (kwestie zakupu licencji, które zawsze budzą dużo emocji). 

Na pewno na wiele nasuwających się pytań można odpowiedzieć - to zależy. W szczególności zależy od branży (inaczej podchodzimy do firm działających w branży mocno regulowanej - takiej jak banki, inaczej w sektorze handlowym), od wielkości firmy (inaczej będziemy wdrażać to podejście w firmach zatrudniających po 50-100 pracowników, inaczej w firmie zatrudniającej 2.000-5.000, a jeszcze inaczej w firmie mającej 60.0000 zatrudnionych), od technologii którą firma stosuje (Microsoft, UiPath, Wizlink, a może jakiś Open Source).

Po rozmowach z wieloma osobami chciałbym zaproponować nową, niekomercyjną inicjatywę mającą postać cyklu konwersatoriów pt. Okrągły stół demokratyzacji IT w skali Enterprise.

Poniżej przedstawiam założenia przedsięwzięcia (są one jeszcze w trakcie doprecyzowania - dlatego będę wdzięczny za wszystkie Państwa opinie):

1. Celem inicjatywy jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń wdrażania demokratyzacji IT w dużych przedsiębiorstwach (tj. zatrudniających minimum 250 osób). Przy czym przez demokratyzację IT rozumiemy: demokratyzację automatyzacji (RPA / RDA),  demokratyzację budowy aplikacji (z wykorzystaniem narzędzi LowCode / NoCode), demokratyzację danych, a docelowo demokratyzację AI (wykorzystując podejście No Code AI).

2. Inicjatywa ma charakter niekomercyjny, a udział w niej jest nieodpłatny.

3. Do udziały w inicjatywie zapraszamy przedstawicieli z firm bankowość / ubezpieczenia, pozostałe finanse, Shared Services Centers (SSC), E-commerce, Handel, Logistyka, Ochrona zdrowia (w tym farmacja), Przemysł/Produkcja, Telekomunikacja, Utilites (w tym energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), Media, Rozrywka, Reklama. W programie nie przewidujemy udziału przedstawicieli dostawców IT, firm doradczych oraz organizacji edukacyjnych. W przypadku wątpliwości odnośnie do klasyfikacji podmiotu do określonej branży, lub osób zatrudnionych w kilku przedsiębiorstwach ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje organizator wydarzenia na bazie analizy klasyfikacji działalności PKD. 

4. Z jednej organizacji w inicjatywie mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby. O wyborze tych osób decyduje organizacja zgłaszająca (przy czym rekomendowane jest aby, były to osoby na stanowiskach menadżerskich, ważne jest też aby zapewnić możliwość ciągłości udziału tych osób w kolejnych spotkaniach). W całym programie przewidziane jest 40 miejsc. Dlatego  do udziału w nim zapraszamy osoby autentycznie zainteresowane ideą demokratyzacji IT, które znajdą czas, aby aktywnie uczestniczyć w spotkaniach on-line i są otwarte na dzielenie się wiedzą (więc nie tylko biernie słuchają przy wyłączonych kamerkach, ale chcą wymieniać się doświadczeniami).

5. W ramach inicjatywy planowane są cykliczne spotkania w formule on-line (z wykorzystaniem Zoom'a) - raz na 2 miesiące. Jeżeli będzie taka potrzeba / wola uczestników spotkania mogą być organizowane częściej. 

6. Spotkania mają charakter konwersatoriów nakierowanych na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu wdrażania demokratyzacji IT (oznacza to, że nie jest to klasyczne szkolenie czy konferencja - tutaj każdy uczestnik może zadać każdemu innemu uczestnikowi pytanie z zakresu omawianych zagadnień).

7. Każde spotkanie ma ustalony temat przewodni oraz zaplanowaną wcześniej ramową agendę. Informacje te są udostępniane na 7 dni wcześniej zarejestrowanym uczestnikom. 

8. Spotkania nie są nagrywane. To zapewni swobodną wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań.

9. W celu zgłoszenia osoby do udziału w inicjatywie należy wypełnić formularz elektroniczny, znajdujący się na dole strony. W ciągu 3 dni roboczych organizator skontaktuje się ze zgłoszoną osobą i ustali wszystkie szczegóły organizacyjne - w szczególności potwierdzi dopasowanie osoby do celów i formuły programu.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Pierwsze spotkanie planujemy już 8 lutego (środa), w godzinach 9:00-12:00. Zakres tematyczny tego spotkania przedstawimy w przeciągu najbliższy dni.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie do tej inicjatywy - proszę o kontakt mailowy ([email protected]) lub telefoniczny (501 707 525).

Aktualizacja 09.01.2023: w związku z dużą liczbą zapytań / dużym zainteresowaniem inicjatywą uprzejmie informuję, że pierwszeństwo mają osoby, które zarządzają lub są bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie demokratyzacji IT w swoich organizacjach.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy - zapraszam do przesyłania zgłoszeń (proszę chwilę poczekać na jego załadowanie się).