Katalog KPI dla robotyzacji procesów biznesowych [edycja marzec 2021]

Kategoria II
Katalog KPI dla robotyzacji procesów biznesowych [edycja marzec 2021]
 
,
 
Ten wpis jest przejrzaną i zaktualizowaną wersją materiału, który pierwotnie opublikowany został na tym serwisie w dniu 25-06-2019.

Jak podaje Encyklopedia Zarządzania KPI (Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności) to finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki stopnia realizacji celów organizacji. Umożliwiają one zarówno aktualną ocenę działalności organizacji, a także są podstawą do planowania działań umożliwiających osiągnięcie celów operacyjnych jak i strategicznych.

W przypadku robotyzacji procesów biznesowych punktem wyjścia do opracowania właściwych KPI powinno być posiadanie strategii robotyzacji. Powinna być w niej zdefiniowana lista celów robotyzacji, dla których należy dobrać odpowiednie wskaźniki.

Każdy z nich powinien spełniać wszystkie 7 poniższych kryteriów (za: P. Parmenter, Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2015):

 1. powinien być ustanowiony i nadzorowany przez kierownictwo organizacji,
 2. powinien mieć charakter niepieniężny,
 3. powinien być podstawą do definiowania zadań do realizacji - zarówno na poziomie zespołów jak i poszczególnych pracowników,
 4. powinien być zrozumiały dla odbiorcy (pracownika), tak aby za jego pomocą można mierzyć realizowane działania,
 5. powinien być istotny - tj. jego wartość powinna wpływać na sukces organizacji,
 6. powinien wpływać na pozostałe elementy oddziałujące na efektywność funkcjonowania organizacji,
 7. powinien być regularnie mierzony.

Poniżej przygotowane zostało zestawienie najczęściej stosowanych wskaźników dla robotyzacji procesów. Każdy z nich został opisany w ten sam sposób:

 • identyfikator wskaźnika,
 • opis wskaźnika,
 • tendencja,
 • przykład.

KPI zostały podzielone na dwie kategorie - istotne z perspektywy biznesu oraz istotne z perspektywy oceny efektywności zespołu robotycznego.