Tytani RPA - program rozwojowy dla obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych

Kategoria II
Tytani RPA - program rozwojowy dla obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych

W październiku 2022 r. uruchamiamy program rozwojowy dla obecnych i przyszłych liderów automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych - Tytani RPA.

Zauważyliśmy bowiem że obecnie, że brak jest miejsca, gdzie osoby zarządzające robotyzacją procesów biznesowych mogą w systematyczny sposób pogłębić praktyczną wiedzę z tego zakresu (bazującą na światowych praktykach, ale jednocześnie uwzględniającą polski kontekst) oraz podyskutować i wymienić się doświadczeniami.

Program jest skierowany do dwóch grup odbiorców:

  • Liderów zespołów RPA (obecnych i tych którzy lada moment się nimi staną);
  • Kierowników projektów RPA, odpowiedzialnych za wdrożenie tego podejścia w swoich organizacjach.

Zasadnicza część programu będzie miała postać 5 bloków szkoleniowych odbywających się on-line.
Każdy z bloków poświęcony będzie jednemu zagadnieniu merytorycznemu.

Dodatkowo – dla chętnych – planujemy 6-te spotkanie podsumowujące (follow-up).

Wyróżniającym elementem programu TYTANI RPA jest to, że do współprowadzenia każdego z bloków szkoleniowych zaprosiliśmy wybitnego eksperta robotyzacji procesów biznesowych:

  • Wojciech Szremski (Schaeffler) poprowadzi blok "RPA Governance"
  • Krzysztof Karaszewski (Bank HSBC) poprowadzi blok "Narzędzia RPA"
  • Krystian Kozłowski (Alior Bank) poprowadzi blok "Skalowanie RPA"
  • Marcin Springer (Allegro) poprowadzi blok "Zarządzanie zmianą"
  • Jan Maria Kowalski (Bank Pekao) poprowadzi blok "Beyond RPA.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach wieczornych (od 19:00 do 21:30) na Zoomie. Każdy z bloków tematycznych będzie trwał 2.5 godziny zegarowe. Cały program szkoleniowy (razem z follow'up) obejmuje łącznie 15 godzin zegarowych - co odpowiada 20 godzinom wykładowym.

Program zaczyna się 18 października i kończy 22 listopada 2022 r. Planowane terminy spotkań to: 18, 25 października oraz 8, 15, 22 listopada 2022 r. Dodatkowe, 6-te spotkanie planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2023 r. (uwzględnimy terminy ferii zimowych ;)).

Wszystkie szczegóły i zapisy dostępne są na stronie https://TytaniRPA.pl

Serdecznie zapraszamy!