Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach

Kategoria II
Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i wzięcie udziału w II ogólnopolskim badaniu nt. automatyzacji/robotyzacji procesów biznesowych w polskich przedsiębiorstwach, które realizowane jest przez serwis Robonomika.pl.

Samo badanie składa się z 3 części (łącznie jest 18 pytań): 
a) Krótka metryka Respondenta.
b) Opinia ekspercka Respondenta na temat automatyzacji/robotyzacji.
c) Podsumowanie stanu robotyzacji w organizacji Respondenta.

Oczywiście gwarantuję anonimowość udzielanych odpowiedzi.

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.

Jeżeli poda Pani / Pan  swój adres e-mail, to po zakończeniu i analizie wyników badania wysłana zostanie na niego informacja jak zapoznać się z prezentacją podsumowującą.

Prosiłbym o wypełnienie ankiety do dnia 30 września 2019 r.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji/wyjaśnień dotyczących badania zapraszam do bezpośredniego kontaktu. W tym celu proszę o wysłanie maila na adres [email protected].W przeciągu 24 godzin od wysłania wiadomości otrzymacie Państwo na nią odpowiedź.

Aby przejść do kwestionariusza ankietowego: kliknij tutaj.