Seminarium RAKIETA'2018 - czyli 26 prelegentów, 16 wystąpień, 3 warsztaty praktyczne

Kategoria II
Seminarium RAKIETA'2018 - czyli 26 prelegentów, 16 wystąpień, 3 warsztaty praktyczne

4 lipca 2018 roku w murach SGH odbędzie się całodniowe seminarium RAKIETA. Nazwa seminarium jest akronimem od pełnego tytułu wydarzenia - tj.: Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, IntEligencja rozszerzona - Teraźniejszość i Ambicje. 

Podczas tego spotkania, którego organizatorem jest Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, chcemy prezentować zarówno zagadnienia dotyczące klasycznego RPA, jak i przyszłości - czyli automatyzacji kognitywnej.

Wśród prelegentów seminarium będą przedstawiciele Eurobanku, PeKaO S.A., Citibanku, HSBC Banku, ING Banku Śląskiego, Orange, Pracuj.pl, SentiOne, Freshmail.

Łącznie planujemy 26 prelegentów, 16 wystąpień i 3 warsztaty praktyczne (zarówno z obszaru RPA, jak i Machine Learning). Podczas tego dnia chcemy się głębiej zanurzyć w zagadnienia RPA i ML - zakładamy bowiem, że bazowa wiedza jest powszechnie dostępna w sieci.

Seminarium to jest kontynuacją prac, które rozpoczęły się w styczniu 2017 roku w Zakładzie Zarządzania Informatyką SGH. Zaczęto wówczas realizację przedsięwzięcia badawczego SPARTA (Strategie Przedsiębiorstw w czasach Automatyzacji i RobotTyzAcji  biznesu). W jego ramach przeprowadzono m.in. cztery warsztaty, podczas których dyskutowaliśmy w gronie praktyków, jak zaawansowane technologie automatyzacji i robotyzacji procesów zmienią modele biznesowe przedsiębiorstw.

Obecnie postanowiliśmy odnieść się do tego zagadnienia z innej strony: jak automatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstw wpłynie na działy IT organizacji, w szczególności analityków, architektów i deweloperów.

Dlatego seminarium podzieliliśmy na cztery główne obszary tematyczne:

  • Zasady współpracy biznes-IT podczas automatyzacji i robotyzacji biznesu.
  • Jak pisać i utrzymywać roboty - z perspektywy IT oraz biznesu. 
  • Jaka będzie przyszłość automatyzacji i robotyzacji  - czyli połączenie robotów z ML, AI, Deep Learningiem.
  • Profesja i kompetencje analityków, architektów i deweloperów w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu.

Do udziału w seminarium RAKIETA'2018 szczególnie zapraszamy osoby ze świata IT - odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie zespołami architektów, analityków i deweloperów w polskich organizacjach, a także architektów korporacyjnych, architektów rozwiązań, analityków biznesowych i systemowych.

Oczywiście osoby z działów biznesu są także mile widziane :).

Pełne informacje o programie seminarium, prelegentach i innych szczegółach - dostępne są na stronie wydarzenia - https://rakieta2018.robonomika.pl.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.