RPA + AI – trend, od którego chyba nie ma już odwrotu (na przykładzie rozwoju platformy UiPath)

Kategoria II
RPA + AI – trend, od którego chyba nie ma już odwrotu (na przykładzie rozwoju platformy UiPath)

Jak to zapowiadano swojego czasu po pozyskaniu 156 mln USD kolejnej tury dofinansowania ze strony funduszy VC, głównym kierunkiem rozwoju platformy UiPath jest połączenie oferowanego rozwiązania RPA (Robotic Process Automation) z możliwościami, jakie daje AI (sztuczna inteligencja). 

Teraz ta idea się materializuje. Odbyła się bowiem premiera nowej wersji platformy UiPath (oznaczona numerem 2018.2). Obecnie jej użytkownicy podczas projektowania procesów przeznaczonych do robotyzacji mogą korzystać z tworzonych w Pythonie modeli uczenia maszynowego (ML) bezpośrednio z poziomu pakietu Studio. Modele te będą wykorzystywane do generowania prognoz i decyzji, co pozwoli obsłużyć w sposób automatyczny większą liczbę wyjątków podczas realizacji procesów biznesowych.

Dodatkowo platformę wzbogacono o funkcjonalności pozwalające na przetwarzanie języka naturalnego (wykorzystano tutaj prace The Stanford NLP Group). Obecnie dostępne są funkcje pozwalające na wykonywanie analizy tekstu, ekstrakcję encji, przetwarzanie nieustrukturalizowanych treści e-maili i dokumentów.

Ponadto UiPath oferuje rozszerzone wsparcie dla optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w celu pozyskiwania danych z dokumentów z wykorzystaniem mechanizmów szablonów. 

Wydaje się, że przedstawione powyżej kierunki rozwoju platformy UiPath staną się w najbliższym czasie standardem w odniesieniu do całego rynku narzędzi klasy RPA. Od tego trendu nie ma odwrotu.