Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu - moja prezentacja ze spotkania na Giełdzie Papierów Wartościowych

Kategoria II
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu - moja prezentacja ze spotkania na Giełdzie Papierów Wartościowych

W dniu 9 listopada 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą spotkanie zorganizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach "Digital Finance Excellence ", które było zorganizowane przez Business Dialog. W czasie tego wystąpienia starałem się przedstawić jaki wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw będzie miała zaawansowana robotyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwach sektora usług.

Podczas wystąpienia odniosłem się do takich zagadnień jak:

  • Analiza czynników i uwarunkowań, które wskazują, że od robotyzacji nie ma odwrotu
  • Jakie jest obecnie i jak może zmienić się podejście do robotyzacji biznesu w sektorze usługowym
  • Co stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej w nadchodzących latach.

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z ponad 20 slajdów. Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas spotkania.