Kto będzie właścicielem robotów, ten będzie władał światem - czyli o 3 prawach robonomiki

Kategoria II
Kto będzie właścicielem robotów, ten będzie władał światem - czyli o 3 prawach robonomiki

W 2016 roku w Harvard Magazine pod znamiennym tytułem: "Who Owns the Robots Rules the World" opublikowany został artykuł prof. ekonomii Richarda Freemana. Autor postawił w nim tezę, że robotyzacja może prowadzić do wzrostu bezrobocia, zatrudniania pracowników poniżej ich kwalifikacji oraz zwiększenia nierówności dochodów.

Na poparcie tej tezy autor sformułował - na wzór praw Isaaca Asimova, trzy prawa robonomiki.

Brzmią one następująco:

  1. Postęp w sztucznej inteligencji i robotyzacji spowoduje, że będziemy produkować maszyny, które są lepszymi substytutami ludzi - co w terminologii ekonomii oznacza zwiększenie elastyczności substytucji prac wykonywanych przez człowieka pracą robotów;
  2. Koszty substytucji prac wykonywanych przez człowieka pracą robotów będą maleć ze względu na malejące kosztów wytwarzania robotów (co wynika z postępu technologiczneg). Będzie to wywoływało presję na obniżki pensji pracowników;
  3. Nastąpi wzrost strumienia dochodów będących efektem pracy robotów oraz innych form kapitału i jego pochodnych - kosztem dochodów generowanych przez pracę ludzką.

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że do powyższych trzech praw odwołał się w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji IMPACT'2017.

Prof. Richard Freeman pełni funkcję zastępcy dyrektora programu "Labour and Worklife" na Harvard Law School. Jest także starszym badaczem (Senior Research Fellow) w centrum "Economic Performance" działającym w ramach London School of Economics.