Czy będą zwolnienia podatkowe za roboty programowe (software robots)?

Kategoria II
Czy będą zwolnienia podatkowe za roboty programowe (software robots)?

Zwykle kiedy myśli się o robotyzacji w kontekście podatków, pierwsze co przychodzi do głowy - to opodatkowanie robotów (cokolwiek miałoby to znaczyć) i gwarantowany dochód minimalny.

Tym razem chciałbym jednak napisać o innej inicjatywie - tj. pomyśle Ministerstwa Finansów dotyczącym ulgi na robotyzację. Zgodnie z informacjami serwisu Prawo.pl projekt zmian w tym zakresie ma być przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2020 roku. Odliczyć będzie można wydatki m.in. na zakup robotów, cobotów (robotów współpracujących), oprogramowania oraz urządzeń rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości oraz szkoleń pracowników.

Ulga ma polegać na wdrożeniu mechanizmu dwukrotnego odliczenia kosztów kwalifikowanych. Jak podaje serwis Prawo.pl najpierw ma się to odbywać na etapie ustalania dochodu będącego podstawą opodatkowania, poprzez pomniejszenie przychodów o tzw. kwalifikowane koszty uzyskania przychodów. Potem - odliczenie ich na etapie obliczania podstawy opodatkowania jako ulga właściwa w zeznaniu rocznym, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania o 10, 20 lub 30 proc. wydatków kwalifikowanych.

Planowana ulga na roboty ma stać się elementem Krajowego Programu Reform. Zmiany mają na celu wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 

O ile pierwotnie ulga miała dotyczyć robotów przemysłowych i robotyzacji procesów biznesowych, to zaczyna się mówić, że mają być nią również objęte roboty programowe. To podejście ma swoje plusy i minusy. Na pewno ułatwiłoby podjęcie decyzji - zwłaszcza mniejszym przedsiębiorstwom o inwestycji w innowacyjną technologię, z drugiej strony wymagałoby to sprecyzowania bardzo wielu obszarów - poczynając od tego czym jest robot programowy.