Warto mieć w biblioteczce: Wyścig z maszynami

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Wyścig z maszynami

W książce "Wyścig z maszynami" Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, naukowcy z amerykańskiego Instytuty Technologii w Massachusetts (MIT), analizują poziom bezrobocia w USA i w pogłębiony sposób dyskutują o „końca pracy”. Argumentują oni, że w obliczu rosnących kompetencji maszyn, przeciętny pracownik traci silną pozycję na rynku, którą do niedawna jeszcze zachowywał. Źródłem utrzymującego się dziś wysokiego bezrobocia jest – zdaniem autorów - nieprzystosowanie przeciętnego pracownika do warunków panujących na rynku oraz fakt, że pod względem kompetencji i wydajności przegrywa on z maszynami.

W książce obaj naukowcy prezentują tezę, że rewolucja cyfrowa przebiegająca w wykładniczym tempie, dawno wymknęła się ludziom spod kontroli. Posiłkując się przykładami z  dziedziny technologii ogólnego przeznaczenia (ang. general purpose technology, GPT) wskazują, że komputery zaczynają zastępować ludzi w dziedzinach życia, które do niedawna jeszcze były wyłącznie naszą domeną. Uważają on, że w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Wyścig z maszynami
  • Autor: Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee
  • Liczba stron: 92
  • Wydawnictwo: Kurhaus Publishign
  • Miejsce i data wydania: Warszawa, wrzesień 2015
  • ISBN: 978-836-399-319-1
  • Język: polski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: