Warto mieć w biblioteczce: Robonomics - Prepare today for the jobless economy of tomorrow

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Robonomics - Prepare today for the jobless economy of tomorrow

„Robonomics” John Crews przedstawia kluczowe założenia robonomiki, którą definiuje jako dyscyplinę składową ekonomii zajmującą się wpływem zastosowania zaawansowanych technologii automatyzacji (łączących elementy sztucznej inteligencja i robotyki) na gospodarkę.

Książka opisuje nadchodzącą rewolucję związaną z automatyzacją pracy i szczegółowo przedstawia, w jaki sposób sztuczna inteligencja i inteligentne roboty zmienią zasady funkcjonowania gospodarki i fundamenty działania naszego społeczeństwa.

Autor stawia pytanie w jaki sposób rządy poradzą sobie z masowym bezrobociem, utratą dochodów oraz hiper-deflacją -  wszystkie te elementy mogą się bowiem pojawiać, kiedy nasili się wykorzystanie inteligentnej robotyzacji.

Crews podpowiada też gdzie inwestować i kiedy korzystać z zaawansowanych technologii automatyzacji aby zmaksymalizować zwrot z tych inwestycji w trakcie i po nadchodzącej rewolucji.

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Robonomics - Prepare today for the jobless economy of tomorrow
  • Autor: John Crews
  • Liczba stron: 170
  • Wydawnictwo: CreateSpace Independent Publishing Platform
  • Miejsce i data wydania: kwiecień 2016
  • ISBN: 978-1530910465
  • Język: angielski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: