Rycerski kodeks dobrych praktyk automatyzacji procesów biznesowych

Kategoria II
Rycerski kodeks dobrych praktyk automatyzacji procesów biznesowych

Podczas seminarium BAKCYL2019 zaprezentowaną pierwszą wersję "Rycerskiego kodeksu dobrych praktyk automatyzacji procesów biznesowych". 

Kodeks to zbiór 10 dobrych praktyk, którego nadrzędnym celem jest wprowadzenie kultury automatyzacji i jej skalowanie w przedsiębiorstwach.

Jak go można wykorzystać? 

  • Po pierwsze może to być benchmark realizowanych przez Państwa prac w zakresie automatyzacji w kontekście dobrych praktyk rynkowych.
  • Po drugie jest to narzędzie służące do ułatwienia dyskusji wewnątrz organizacji jak dobrze poukładać automatyzację.
  • Dzięki Kodeksowi możliwe jest wsparcie strategicznego postrzegania automatyzacji i ułatwienie jej skalowania automatyzacji w firmie.
  • Kodeks traktuję również jako zaczątek budowy community automatyzacji w Polsce, czyli te osoby które będą stosować co najmniej 6 z 10 zasad staną zostaną pasowane „rycerza automatyzacji” ;). 

Wszystkich, którzy spełniają kryterium stania się "rycerzem automatyzacji” - zapraszam do kontaktu mailowego ([email protected]) - przewidzieliśmy małe prezenty-niespodzianki :).

Uwaga: Oczywiście kodeksem mogą posługiwać się firmy doradcze / IT. Stosowanie tych zasad świadczy o ich dojrzałości. Natomiast Rycerze automatyzacji - ta inicjatywa dla podmiotów, które automatyzację / robotyzację wdrażają na wewnętrzne potrzeby swoich organizacji.

Zapraszam do lektury i zgłaszania uwag :).