Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2018]

Kategoria II
Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2018]

Korzystając z licznego udziału osób zainteresowanych problematyką Robotic Process Automation (blisko 170) w seminarium RAKIETA'2018 zaprosiłem uczestników tego wydarzenia do podzielenia się informacjami na temat ich  zarobków.  

W tym celu poprosiłem słuchaczy RAKIETY, aby wypełnili bardzo prostą ankietę (oczywiście gwarantując pełną anonimowość). Pytałem się o zarobki netto (ile pieniędzy spływa średnio miesięcznie na konto; w przypadku umów B2B: jaka jest średnia wartość faktury wystawianej co miesiąc - uwaga: proszę przeczytać komentarz pod wpisem).

Dodatkowo można było określić, czy respondent jest:

  • deweloperem RPA
  • analitykiem RPA
  • architektem RPA
  • controllerem RPA
  • menadżerem obszaru RPA

Łącznie wpłynęło ponad 60 ankiet, ale 14 z nich nie było poprawnie wypełnionych i te zostały odrzucone. W analizie uwzględniono 48 ankiet. 

Dodatkowo okazało się, że zbyt mała liczba ankiet została wypełniona przez architektów RPA i controllerów RPA (pojedyncze ankiety), więcich również nie uwzględniono w analizie.

Na Rys. 1 przedstawiono wyniki dotyczące zarobków netto pozostałych grup. Na rysunku przedstawione są następujące informacje:

  • Średnie wynagrodzenia w danej roli
  • Mediany wynagrodzenia w danej roli    
  • Maksymalne wynagrodzenia w danej roli    
  • Minimalne wynagrodzenia w danej roli