Zarobki specjalistów z obszaru Data Science i Machine Learning w Polsce i na świecie

Kategoria II
Zarobki specjalistów z obszaru Data Science i Machine Learning w Polsce i na świecie

Podczas niedawnego spotkania CIONET jednym z poruszanych zagadnień była kwestia pozyskiwania osób (nie boję się napisać: talentów) znających się na Machine Learning (a szerzej - na AI). Będą oni potrzebni w firmach np. w kontekście automatyzacji kognitywnej.

Okazuje się, że w tym obszarze prawdziwych specjalistów jest mało - szacuje się ich liczbę na 10-20 tysięcy - i to na całym świecie (!). Muszą to być bowiem osoby, które łączą bardzo dobrą znajomość matematyki/statystyki, programowania i mają praktyczne doświadczenia pracy z naprawdę dużymi zbiorami danych. Takie talenty są praktycznie natychmiast przechwytywane przez dużych, globalnych graczy takich jak: Google, Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent, Amazon, Nvidia, czy Intel. Zarobki najlepszych specjalistów z tego obszaru nie bez powodu sięgają 3 mln USD rocznie (a część z nich pracuje na zasadzie success fee).

Interesujące jest także to, jak wygląda nie top 3 zarobków, czy nawet ich średnia, ale mediana. Ta miara daje bowiem najlepszy pogląd na zarobki w tym zawodzie. Serwis Business Over Broadway przedstawił analizę zarobków przygotowaną na podstawie odpowiedzi udzielonych w 2017 r. serwisowi Kaggle. Analiza zawiera połączone wyniki dla osób zajmujących się Machine Learning i Data Science - są to bowiem bardzo zbliżone profesje (zob.  Wykres 1.).

 
Wykres 1. Mediana rocznych zarobków specjalistów  Data Science i Machine Learning w poszczególnych krajach (aby ją zobaczyć proszę najechać na dany kraj) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Over Broadway

Niepokoi fakt, że zgodnie z wynikami badania zarobki w Polsce w tym obszarze są 4 razy (!) niższe od lidera - tj. USA i ponad 2.5 raza niższe od uzyskiwanych u naszego bezpośredniego sąsiada - Niemiec.

Warto zwrócić uwagę, że podobną wartość zarobków dla specjalistów AI (w szczególności Data Science) przedstawia serwis Pracuj.pl. Według jego danych mediana zarobków w tej profesji w Polsce wyniosła 9100 zł brutto. Trochę niższą kwotę mediany brutto podaje serwis Wynagrodzenia.pl prowadzony przez firmę Sedlak&Sedlak - jest to 8000 zł brutto miesięcznie.

Bez względu na źródło danych pojawia się pytanie: czy polscy specjaliści z tego obszaru będą chcieli pracować w polskich firmach?

Inną konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, że w Polsce nastąpił jeden z największych wzrostów wynagrodzeń dla specjalistów z tego obszaru. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez wcześniej wspomniany Business Over Broadway aż 78% polskich specjalistów AI otrzymało podwyżkę wynagrodzenia o co najmniej 6% w ciągu ostatnich trzech lat. To z kolei może doprowadzić, że dla wielu firm ci fachowcy będą po prostu za drodzy.