AI dla menadżerów - czyli zapraszamy na II edycję cyklu szkoleniowego o wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie

Kategoria II
AI dla menadżerów - czyli zapraszamy na II edycję cyklu szkoleniowego o wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie

Z przyjemnością informuję o uruchomieniu II edycji cyklu szkoleniowego „AI (Artificial Intelligence) dla managerów”, który dedykowany jest osobom pełniącym funkcje kierownicze w średnich i dużych przedsiębiorstwach (z wyłączeniem firm doradczych / IT ) chcącym zrozumieć i wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w swoim biznesie.

Cykl szkoleniowy przygotowany jest przez Fundację Digital Poland (znaną m.in. z raportu „Mapa Polskiego AI”), a ja mam zaszczyt być jednym z jego prowadzących. Drugim prowadzącym jest Marek Sowa, odpowiedzialny za rozwój AI i Intelligence Process Automation w Capgemini. Taki dobór prelegentów pozwolił na połączenie usystematyzowanej wiedzy oraz praktyki. 

Uczestnictwo w cyklu szkoleniowym pozwoli słuchaczom na:

 • „Oswojenie” AI - zrozumienie kluczowych pojęć, koncepcji i idei związanych z AI.
 • Poznanie biznesowego potencjału AI – dzisiejszych możliwości, zastosowań i wymagań  w zakresie wdrożeń AI, ograniczeń i ryzyk związanych z zastosowaniem AI w przedsiębiorstwach.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu AI - istotnej z perspektywy zachodzącej transformacji biznesu i przyszłej pracy zawodowej na stanowiskach menadżerskich.

Cykl szkoleniowy podzielony jest na 8 modułów:

 • Czym jest AI i jak wpłynie ona na mój biznes?
 • Dane jako fundament AI
 • Charakterystyka i zastosowania Machine Learning i Deep Learning
 • Inteligentna robotyzacja procesów biznesowych (RPA)
 • AI w przetwarzaniu języka naturalnego oraz obrazu
 • Praktyczne aspekty wdrożeniowe AI w firmie
 • Przyszłość AI oraz przyszłość firm i ich klientów w świecie AI
 • Całodniowy warsztat praktyczny: Wprowadzamy AI / Roboty do mojej firmy.

Zainteresowanym osobom prześlę oczywiście bardzo szczegółowy program z rozpiską tematyczną poszczególnych modułów.

Poniżej przedstawiamy opinie kilku uczestników I edycji cyku szkoleniowego:

 • Małgorzata Musiaka, Elektrownia Pątnów II: Cenię przeprowadzone szkolenie za moc informacji i wiedzy podanych w szalenie ciekawej formie poprzez błyskotliwe i nietuzinkowe prezentacje, angażujące ćwiczenia oraz mobilizującą do myślenia pracę w grupach.
 • Ewa Wiejas-Lipiecka, Stroeer: Szkolenie było prowadzone w sposób interaktywny, angażujący uczestników i budowanie rozwiązań  na konkretnych przypadkach.
 • Adam Staniaszek, Polfa Warszawa: Najciekawszym elementem przeprowadzonego szkolenia było przedstawienie przykładów „z życia” wykorzystania AI. Głównym efektem końcowym przeprowadzonego szkolenia było dla mnie zrozumienie zagadnienia AI, co za sobą niesie, jakie korzyści wnosi do przedsiębiorstwa, w jaki sposób może zautomatyzować procesy.
 • Stanislaw Szczurek, AXA: Bardzo interesującym elementem przeprowadzonego szkolenia było przedstawienie organizacyjnych aspektów wprowadzania AI w korporacji (governance, role, poziom ambicji firm itd.).
 • Rafał Zarzycki, Media Impact Polska: Dużym walorem szkolenia jest to, że prowadzący są praktykami tj. mają osobiste doświadczenie związane z tworzeniem (programowaniem) rozwiązań AI oraz we współpracy z tzw. biznesem w zakresie wdrażania AI w organizacjach/firmach. Uczestnicy szkolenia mogą więc niejako „z pierwszej ręki” dowiedzieć się, jak teoria AI ma się do praktyki, co rzeczywiście jest istotne i decyduje o powodzeniu wykorzystania AI, jakich błędów unikać itp. Szkolenie inspiruje do krytycznego spojrzenia na własną organizację/firmę przez pryzmat problematyki AI: czy rzeczywiście AI jest potrzebne w mojej firmie; dlaczego tak/nie; jeśli tak to w jakim obszarze; co zrobić, zmienić w firmie, żeby rozmowa o AI w ogóle była zasadna/możliwa itp. Co więcej szkolenie było prowadzone w sposób bezpośredni, interaktywny, nie w formie wykładu „ex catedra”, a więc angażujący ☺.
 • Jacek Jaworski, UPC: Cenię przeprowadzone szkolenie za świetnie przygotowanych wykładowców. Dodatkowo zdecydowanie na plus układ: zastawania praktyczne poprzedzane wprowadzeniem teoretycznym, wyważony podział pomiędzy przykładami i teorią.
 • Mariusz Grzesiuk, Axel Springer: W przeprowadzonym szkoleniu podobało mi się, że pokazało obecny stan rozwoju AI i jej perspektywy w kontekście realnych możliwości i zastosowań, bez zbędnej futurologii i bezkrytycznego pomijania technologicznych i biznesowych uwarunkowań.
 • Robert Kruk, Polpharma: Cenię przeprowadzone szkolenie za olbrzymią liczbę przykładów wdrożeń, kompleksowe podejście do  tematu i utrzymanie dużej dynamiki i zaangażowania uczestników przez całe zajęcia.

Przy projektowaniu cyklu szkoleniowego przyjęto zasadę 4PI – tj.:

 • Pragmatyzm prezentowanych treści – koncentracja na praktycznych aspektach AI (uwypuklenie zastosowań AI, mniej aspektów teoretycznych). 
 • Przydatność dla słuchaczy – dobór tematów i ich aspektów z perspektywy kadry menedżerskiej – w szczególności spojrzenie: „po co”, „kto”, „co”, „za ile” a nie „jak” (w szczegółach technicznych). Dostarczenie prostych narzędzi (zestawienia, arkusze, listy kontrolne itp.), które menedżerowie mogą wykorzystać na co dzień.
 • Pobudzenie słuchaczy – rozumiane jako dostarczenie inspirujących treści, przykładów, cytatów –  aby zachęcić ich do dalszych przemyśleń, poszukiwań i działań.
 • Prostota prezentacji treści – posługiwanie zrozumiałym językiem (nie żargonem informatycznym lub naukowym), podział poszczególnych części kursu na małe „pigułki wiedzy” oraz atrakcyjna forma prezentacji w postaci ilustracji i infografik.
 • Interaktywna formuła – połączenie różnych form prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem:
  • prelekcji,
  • dyskusji ukierunkowanych,
  • analizy rzeczywistych studiów przypadku (case studies),
  • warsztatów (praca w grupach),
  • głosowania on-line (w trakcie szkolenia, w czasie rzeczywistym – wykorzystujące dedykowane rozwiązanie).

Cykl szkoleniowy trwa 24 godziny i będzie miał postać 2 spotkań weekendowych (sobota-niedziela):

 • I zjazd: 16 listopad - 17 listopada (sobota-niedziela)
 • II zjazd: 30 listopad - 1 grudnia (sobota-niedziela)

Całość odbędzie się w siedzibie Fundacji Digital Poland, na 35. piętrze budynku „Warsaw Spire”, plac Europejski 1, Warszawa. 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwach kawowych i lunch. Ponadto organizatorzy udostępniają pełną wersję materiałów prezentowanych podczas szkolenia w formie elektronicznej oraz ich streszczenie w formie drukowanej. Materiały dostępne będą w języku polskimZe względu na obszerność tematyki materiały wprowadzające do szkolenia zostaną przekazane drogą elektroniczną przed jego rozpoczęciem w celu ułatwienia przyswojenia określonych treści. Również po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną udostępnione zostaną materiały pogłębiające wybrane tematy, aby zainteresowane nimi osoby mogły poznać bardziej szczegółowo ich aspekty techniczne lub wdrożeniowe.

Tydzień przed rozpoczęciem szkolenia uruchomiony zostanie dedykowany kanał komunikacji, za pomocą którego będzie można skontaktować się z prowadzącymi zajęcia (będzie on aktywny podczas zajęć jak i po zajęciach). Również przez miesiąc po zakończeniu cyklu szkoleniowego możliwe będą konsultacje zdalne oraz on-site (bezpośredniego) z prowadzącymi zajęcia. Ma to na celu ułatwienie zastosowania wiedzy uzyskanej podczas szkolenia w odniesieniu do konkretnych przypadków / przedsiębiorstw.

Osoby, które będą uczestniczyć w co najmniej 80% czasu szkoleniowego, uzyskają imienny certyfikat wystawiony przez organizatora. 

Wszystkich chętnych do udziału w tym cyklu zapraszam do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.