Zaczynamy inicjatywę edukacyjną "Manager w erze inteligentnych robotów - rola, zadania, kompetencje"

Kategoria II
Zaczynamy inicjatywę edukacyjną

W Polsce, w przedsiębiorstwach z sektora usług, projekty dotyczące wdrażania szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (czy to za pomocą narzędzi RPA, czy też chatbotów / voicebotów) są we wstępnej fazie. W wielu miejscach barierą okazuje się luka edukacyjna - w szczególności po stronie średniej i wyższej kadry managerskiej.

Dlatego serwis Robonomika.pl zainicjował niekomercyjną inicjatywę edukacyjną "Manager w erze inteligentnych robotów" dotyczącą budowy kompetencji z zakresu zaawansowanej robotyzacji biznesu wśród polskiej kadry zarządzającej. 

Poprzez serię publikacji, prelekcji, spotkań, warsztatów, seminariów będziemy starali się budować wiedzę w obszarze inteligentnej robotyzacji procesów i usług. Będziemy także starali się odpowiedzieć na pytanie - czy i w jakim zakresie istnieje potrzeba zredefiniowania roli, zadań i kompetencji managerów w środowisku hybrydowym (w którym kooperują ludzie i roboty).

Pierwszym przedsięwzięciem w ramach inicjatywy będzie przygotowanie opracowania pt.: "101 pytań i odpowiedzi dotyczących inteligentnych robotów programowych". Opracowanie to będzie w przystępny (dla biznesu) sposób odpowiadać na najważniejsze pytania, które zwykle nurtują decydentów, a które są związane z robotyzacją biznesu. Planowany termin publikacji to koniec I kwartału 2019 r.

Pełna informacja o inicjatywie dostępna jest na stronie: https://robonomika.pl/manager