Jak, po etapie Proof of Concept, znaleźć w firmie procesy do robotyzacji?

Kategoria II
Jak, po etapie Proof of Concept, znaleźć w firmie procesy do robotyzacji?

Tak, jak pisałem w jednym z wcześniejszych wpisów wybór procesów do robotyzacji na etapie PoC (Proof of Concept) wygląda zupełnie inaczej aniżeli na kolejnych etapach robotyzacji organizacji. Na etapie PoC musi udowodnić możliwość wdrożenia narzędzia RPA oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów (korzyści biznesowych). Dlatego wybieramy procesy dające duży "uzysk", stosunkowo proste, w miejscach gdzie biznes jest otwarty na nowe idee.

Po okresie realizacji PoC następuje zderzenie z czasami trudną rzeczywistością. W wielu firmach okazuje się, że niby potencjał do robotyzacji jest - ale samych procesów, które można zrobotyzować jest jakby mniej (w odniesieniu do tego, co było widoczne na etapie przeprowadzania PoC)...

Jak więc podejść do identyfikacji procesów do robotyzacji na jej późniejszych etapach? Kto ma to robić i czy jednym kryterium ma być redukcja FTE?

Istotne jest, aby wypracować pewne zasady identyfikacji procesów do robotyzacji i je później przestrzegać.

Poniżej będę starał się odnieść do wybranych aspektów identyfikacji procesów do robotyzacji.

Pierwsze zagadnienie: kto ma wyszukiwać procesy do robotyzacji?