Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?

Kategoria II
Czym jest RPA (Robotic Process Automation)?

Termin RPA (Robotic Process Automation) można tłumaczyć jako zrobotyzowana automatyzacja procesów (biznesowych).

RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process Automation). 

W takim podejściu zakłada się stosowanie - w miejsce pracownika - dedykowanego oprogramowania (robota software'owego) do obsługi powtarzalnych, wieloseryjnych działań. W takim ujęciu robot nie dysponuje ani zdolnościami lokomocyjnymi człowieka, ani określonym poziomem energetycznym.

Wdrożenie tej klasy rozwiązań nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących systemach informatycznych (w szczególności w ich interfejsy), ani przebudowy (reengineering) procesów występujących w przedsiębiorstwie. Narzędzia RPA działają bowiem na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) - tak, jak robią to operatorzy - ludzie. Dzięki temu wykorzystana jest logik biznesowa zaszyta w robotyzowane aplikacje, co rozwiązuje problem jej odtworzenia, występujący w tradycyjnym modelu integracji systemów informatycznych lub ich rozwoju.

Coraz częściej rozwiązania klasy RPA wyposażane są w wybrane mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i możliwości uczenia maszynowego (są one określane mianem RPA II), co istotnie poszerza zakres ich stosowania w porównaniu z wcześniejszą generacją RPA.