Warto mieć w biblioteczce: Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii

W książce "Drugi wiek maszyny" Erik Brynjolfsson oraz Andrew McAfee, uznany tandem badaczy zajmujących się wpływem technologii na świat przedsiębiorstw, omawiają czynniki, pod wpływem których zmieniać się będzie nie tylko gospodarka, ale również życie ludzi. Ich zdaniem aby przetrwać na rynku firmy będą musiały zmienić podejście do prowadzonej działalności. Zmiana ta będzie miała swoje odzwierciedlenie w wartościach wskaźników gospodarczych - coraz mniej ludzi pracuje, koszty ich płac spadają, natomiast produktywność i zyski przedsiębiorstw rosną.

Na podstawie wieloletnich badań i analiz bieżących trendów Brynjolfsson i McAfee wskazują najlepsze strategie przetrwania organizacji w nowej rzeczywistości i określają możliwe metody przygotowania się do nadchodzącej rewolucji. Wśród nich znajduje się reforma edukacji, która ma na celu przygotowanie ludzi do funkcjonowania w realiach nowej gospodarki, tworzenie nowych form współpracy, w ramach których dochodziłoby do połączenia czystej siły obliczeniowej z potęgą ludzkiego umysłu oraz wdrażanie rozwiązań politycznych adekwatnych do tej radykalnie odmiennej rzeczywistości.

Erik Brynjolfsson jest dyrektorem Center for Digital Business przy MIT. Należy do najczęściej cytowanych ekspertów naukowych w dziedzinie systemów informatycznych i gospodarki.
Andrew McAfee zajmuje stanowisko głównego badacza w Center for Digital Business przy MIT. Jest autorem książki Firma 2.0.

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii 
  • Autor: Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee
  • Liczba stron: 392
  • Wydawnictwo: MT Biznes
  • Miejsce i data wydania: Warszawa, listopad 2015
  • ISBN: 978-83-7746-906-4
  • Język: polski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: