Zobaczyć przyszłość czyli które zaawansowane kompetencje cyfrowe będą kluczowe w biznesie za 2 lata

Kategoria II
Zobaczyć przyszłość czyli które zaawansowane kompetencje cyfrowe będą kluczowe w biznesie za 2 lata

W ramach niekomercyjnej inicjatywy cyfroweDNA.pl w listopadzie 2019 r. przeprowadzone zostały wśród internautów badania, których celem było wskazanie najważniejszych dla biznesu zaawansowanych kompetencji cyfrowych w nadchodzących 2 latach.

Punktem wyjścia do ich opracowania było przygotowanie zestawienia - na podstawie raportów firm analitycznych oraz organizacji pozarządowych - bazowej listy 10 kompetencji cyfrowych.

Lista została zweryfikowana przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz osoby z organizacji pozarządowych zajmujące się rozwojem kompetencji cyfrowych.

Ostatnim etapem było głosowanie z wykorzystaniem dedykowanej ankiety (zagłosowało 214 internautów). W ankiecie była alfabetyczna bazowa lista 10 kompetencji, respondentów poprosiliśmy o ułożenie ich w kolejności priorytetów.

Przeprowadzone badanie nie są statystycznie istotne (nie wykonano ich na próbie reprezentowanej),  jednak (za Wikipedią): „zbiorowo udzielane odpowiedzi na pytania związane z (…) wiedzą na temat rzeczywistości są nie gorsze (a nawet bywają lepsze) niż odpowiedzi udzielane przez poszczególnych członków grupy będących ekspertami”.

Zapraszamy do przejrzenia prezentacji i poznania listy kluczowych kompetencji.