Literatura przedmiotu z obszaru robonomiki (i obszarów pokrewnych) [edycja styczeń 2020]

Kategoria II
Literatura przedmiotu z obszaru robonomiki (i obszarów pokrewnych) [edycja styczeń 2020]

Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Bazuje ona zarówno na dorobku pochodzącym z zakresu ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), robotyzacji jak również informatyki i kongwistyki. Poniżej przedstawiono rekomendowane materiały dotyczące tych zagadnień.

Teksty prezentowane na serwisie Robonomika.pl wykorzystują szereg źródeł - zarówno klasycznych (tj. książek i artykułów), ale również publikacji internetowych, prezentacji multimedialnych i filmów wideo. Tylko dzięki takiemu połączeniu możliwe jest odzwierciedlenie najbardziej aktualnego stanu wiedzy w tym obszarze.


Książki:


Regulacje prawne:


Źródła internetowe: