Warto mieć w biblioteczce: Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniła sztuczną inteligencję

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniła sztuczną inteligencję

W książce "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję" Aleksandra K. Przegalińska, badaczka związana z Akademią Koźmińskiego w Warszawie przedstawia proces budowanie wirtualnej postaci. Szczególną uwagę zwraca ona na aspekt fenomenologii percepcji i motoryki wirtualnego ciała. 

Książkę tę można traktować jako rodzaj wprowadzenia do zagadnień związanych ze sztuczną  inteligencją, a także mostów, jakie wiążą ja z nowoczesnymi i współczesnymi koncepcjami filozoficznymi.

Zadaniem autorki, zarówno robotyka, jak i tworzenie światów wirtualnych czy tez botów – programów imitujących ludzka komunikacje jest głęboko osadzone w rozmaitych koncepcjach filozoficznych, zwłaszcza zaś w XX-wiecznej fenomenologii. Wobec obecnego rozkwitu zainteresowania uczeniem maszynowym, a także innych dyscyplin w obszarze sztucznej inteligencji, książka ta porusza bardzo aktualne zagadnienia. Dr Przegalińska podkreśla bowiem, że tworząc nowe technologie warto sięgnąć do intelektualnych źródeł, które pozwoliły nam w ogóle o nich pomyśleć. 

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję
  • Autor: Aleksandra K. Przegalińska
  • Liczba stron: 272
  • Wydawnictwo: Universitas
  • Miejsce i data wydania: Warszawa, listopad 2016
  • ISBN: 97883-242-3014-3
  • Język: polski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: