I spotkanie w ramach Okrągłego stołu demokratyzacji IT w skali Enterprise

Kategoria II
I spotkanie w ramach Okrągłego stołu demokratyzacji IT w skali Enterprise

Już 8 lutego w godzinach 9:00 do 12:00 zapraszam na I spotkanie w ramach cyklu: "Okrągły stół demokratyzacji IT w skali Enterprise".

Jest to inicjatywa niekomercyjna, dedykowana dużym przedsiębiorstwom, które chcą  wprowadzić ideę demokratyzacji IT w mądry sposób - tj. bezpieczny (z poszanowaniem kwestii security / complilance), skalowalny (zwłaszcza w kontekście punktu styku z IT, które zapewnia infrastrukturę i utrzymanie oraz pozyskania pracowników o odpowiednich kompetencjach) i efektywny kosztowo (kwestie zakupu licencji, które zawsze budzą dużo emocji). 

Podczas I spotkania chcemy porozmawiać o 5 zagadnieniach, które zawsze budzą dużo dyskusji:

  • Demokratyzacja IT - co tak na prawdę rozumiemy pod tym pojęciem (co ona obejmuje, a co jest poza zakresem)
  • Demokratyzacja IT vs. Shadow IT - podobieństwa i różnice
  • Kim jest Citzen Developer
  • Główne ryzyka związane z wdrażaniem demokratyzacji IT i sposoby radzenia sobie z nimi
  • Jak rozmawiać ze swoim CIO / zarządem nt. demokratyzacji IT

Będziemy chcieli zbudować również agendę na kolejne spotkania (zakładamy, że spotykamy się raz na 1-2 miesiące).

Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do przedsięwzięcia - zapraszam do przeczytania jego założeń i wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Komplet informacji dostępny jest na stronie: Startuje nowa inicjatywa - Cykl konwersatoriów: Okrągły stół demokratyzacji IT w skali Enterprise