Czym jest ład robotyczny - robotic governance?

Kategoria II
Czym jest ład robotyczny -  robotic governance?

Wszystkie organizacje, które mają już po kilka / kilkanaście robotów programowych (zbudowanych z wykorzystaniem czy to narzędzi RPA czy RDA) wiedzą, że samo ich stworzenie - z perspektywy czasu - było stosunkowo prostym zadaniem.

O wiele trudniejsze okazuje się ich utrzymanie, wprowadzenia zmian oraz maksymalizacja wartości biznesowej, którą te roboty mają dostarczać.

Odpowiedzią na przynajmniej część wyzwań jest ład robotyczny (robotic governance)?

Jak go można zdefiniować i co składa się na niego?

Zapraszam do lektury dalszej części wpisu!