Warto mieć w biblioteczce: Świat przyszłości. Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Świat przyszłości. Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych

W książce "Świat przyszłości" Alec Ross, uznany ekspert w dziedzinie innowacji, przedstawia zmiany jakie zajdą w najbliższych dziesięciu latach w obszarze technologii i zwraca uwagę na wynikające stąd szanse dla poszczególnych gospodarek na świecie. Szczególną uwagę poświęca konkretnym dziedzinom, które w największym stopniu będą kształtować naszą gospodarczą przyszłość – robotyce, bezpieczeństwu informatycznemu, komercjalizacji genomiki, następnemu etapowi rozwoju dużych zbiorów danych i temu, jak w przyszłości technologia cyfrowa wpłynie na pieniądze i rynki.

Alec Ross jest jednym z czołowych amerykańskich ekspertów w dziedzinie innowacji. Jako starszy doradca sekretarza stanu do spraw innowacji Alec Ross odbył podróże do 41 krajów w celu zbadania, jakie nowości pojawiają się na każdym z kontynentów - od ośrodków, w których rozwijały się nowe firmy w Kenii po laboratoria badawczo-rozwojowe w Korei Południowej – wszędzie mógł zobaczyć, co niesie przyszłość. Obecnie jest profesorem wizytującym (Distinguished Visiting Fellow) na Uniwersytecie Johna Hopkinsa oraz pracuje jako doradca inwestorów, korporacji i przywódców.

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Świat przyszłości. Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych  
  • Autor: Alec Ross
  • Liczba stron: 369 
  • Wydawnictwo: MT Biznes
  • Miejsce i data wydania: Warszawa, październik 2017
  • ISBN: 978-83-8087-148-9
  • Język: polski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: