Seminarium AURORA'2018 - czyli wszystko o automatyzacji i robotyzacji księgowości i sprawozdawczości

Kategoria II
Seminarium AURORA'2018 - czyli wszystko o automatyzacji i robotyzacji księgowości i sprawozdawczości

20 września 2018 roku w murach SGH odbędzie się całodniowe seminarium AURORA. Nazwa seminarium jest akronimem od pełnego tytułu wydarzenia - tj.: Od prostej AUtomatyzacji do RObotów księgowych i spRAwozdawczych. Jednocześnie Aurora w mitologii rzymskiej to bogini zorzy porannej, brzasku i świtu. Poprzez tę nazwę nawiązujemy do świtu nowej ery, która zaczyna się właśnie w obszarze rachunkowości (księgowości, rachunku kosztów, sprawozdawczości). 

Podczas tego spotkania, którego organizatorem jest Zakład Zarządzania IT SGH, chcemy na praktycznych przykładach pokazać jak wdrożyć automatyzację i robotyzację w obszarze rachunkowości (księgowości, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości).

Nad organizacją seminarium czuwa komitet organizacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele środowiska akademickiego oraz świata praktyki. Mam zaszczy być przewodniczącym tego komitetu. Zaś jego wiceprzewodniczącym jest Pan Jerzy Mikosz, FCCA, wieloletni CFO, a obecnie prezes FamiCord AG.

Wśród prelegentów seminarium będą m.in. przedstawiciele: Grupy Atlas, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, Famicord AG, Skanska Property Poland, Polpharma, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, ING Banku Śląskiego, Banku PeKaO S.A, P4 (Play), Getinge Shared Service, Orsted, Banach Outsourcing, Kancelaria Biegłego Rewidenta MADG.

Łącznie planujemy, że w swoimi doświadczeniami podzieli się 18 prelegentów, którzy wygłoszą 14 prelekcji. Prelekcje te zostały tak dobrane, aby przedstawić możliwą ścieżkę przejścia od prostej automatyzacji do zastosowania na szeroką skalę robotów w obszarze rachunkowości.

  Seminarium to jest kontynuacją prac, które rozpoczęły się w styczniu 2017 roku w Zakładzie Zarządzania Informatyką SGH. Zaczęto wówczas realizację przedsięwzięcia badawczego SPARTA (Strategie Przedsiębiorstw w czasach Automatyzacji i RobotTyzAcji  biznesu). W jego ramach przeprowadzono m.in. cztery warsztaty, podczas których dyskutowaliśmy w gronie praktyków, jak zaawansowane technologie automatyzacji i robotyzacji procesów zmienią modele biznesowe przedsiębiorstw. W lipcu odbyło się zaś ogólnopolskie seminarium RAKIETA (Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, IntEligencja rozszerzona - Teraźniejszość i Ambicje), w którym uczestniczyło blisko 170 osób.

  Obecnie postanowiliśmy skoncentrować się na kwestiach automatyzacji i robotyzacji rachunkowości - zarówno z perspektywy makro (całej dziedziny rachunkowości), jak i mikro (pojedynczych przedsiębiorstw).

  Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości automatyzacji i robotyzacji następujących obszarów:

  • księgowanie dokumentów finansowych
  • zamknięcie okresu
  • przygotowanie sprawozdania finansowego
  • złożenie sprawozdania finansowego

  Seminarium powinno zainteresować przede wszystkim pracowników działów finansowych i sprawozdawczości - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (firm świadczących usługi księgowe, w tym centra usług wspólnych - SSC).

  Zapraszamy także te osoby z działów IT, które zapewniają wsparcie w obszarze finansów.

  Pełne informacje o programie seminarium, prelegentach i innych szczegółach - dostępne są na stronie wydarzenia - https://aurora2018.pl.

  Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.