TAG: Robotyzacja rachunkowości

Podsumowanie i slajdy z seminarium DARWIN'2019 (Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w tworzeniu innowacji cyfrowych)
Prezentacje
AUtomatyzacja i RObotyzacja Rachunkowości
Prezentacje
Wydarzenie